Foto: Maskot/TT

Val av kongressombud: Dags att nominera kandidater

Publicerad 5 mars 2021

Kongressen är Journalistförbundets högsta beslutande organ och fastställer vad förbundet ska arbeta med under nästa kongressperiod. Vem vill du ska representera dig och din valkrets?

Skicka din nominering till valansvariga i din valkrets. Nomineringarna ska ha kommit in till kansliet senast 1 april.

Om du inte vet vilken valkrets du tillhör, kan du även mejla nomineringen till Linus Johnson, lj@sjf.se, på Journalistförbundets kansli, så vidarebefordras nomineringen till rätt valansvarig.

Vem kan vara kongressombud?
Alla yrkesaktiva medlemmar i Journalistförbundet kan ställa upp som kandidater i kongressombudsvalet. Som yrkesaktiv räknas alla medlemmar som inte är studenter och pensionärer. Exempelvis kan en medlem som för stunden är arbetssökande kandidera.

Kan jag nominera vem som helst?
Den kandidat du nominerar måste vara tillfrågad och yrkesaktiv medlem. Det går också bra att nominera sig själv så länge nämnda krav uppfylls. Kongressombudets roll är att representera medlemmarna i sin valkrets.

Hur många kongressombud ska väljas?
Totalt ska 111 ombud väljas från 10 valkretsar. Exakt hur många mandat varje valkrets har varierar och bestäms av valkretsens storlek.

När hålls kongressombudsvalet?
Kongressombudsvalet hålls mellan 4 och 18 maj och sker via förbundets hemsida, sjf.se.

Kontaktuppgifter till valansvariga i valkretsarna
Läs Kongressombud – så funkar det (pdf)

Du kan påverka vad som ska diskuteras på kongressen på olika sätt. Riksklubbar, intresseföreningar, klubbar och enskilda medlemmar har rätt att skriva motioner till kongressen. Från och med 1 april kommer du att kunna skicka in motioner till kansliet. Mer information om hur du gör detta kommer snart på sjf.se/kongress. Sista dag för att skicka in motioner till kongressen är 18 augusti.

Twittra om Journalistkongressen, som hålls 6-7 oktober 2021, med hashtaggen #sjfkongress

Läs mer om kongressen på sjf.se/kongress.

För mer information om Journalistkongressen 2021, kontakta:
Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef, 08-613 75 97, pfk@sjf.se

Senast ändrad 11 mars 2021