Om arbetsgivaren kallar in dig

Arbetsgivaren kan inte som grund avbryta din semester, om inte något oförutsett händer och arbetsgivarens verksamhet i princip står och faller med att du återgår i tjänst. Om så är fallet har du rätt att få tillbaka de semesterdagar du inte hinner ta ut, få ordinarie lön och sen även få eventuella kostnader ersatta. Det finns inget lagstadgat krav på extra ersättning för olägenheten att avbryta sin semester så detta behöver ni komma överens om särskilt.

Senast ändrad 1 mars 2024