Behåll kontakten med gamla kollegor och ditt tidigare yrkesliv

Journalistränderna är svåra att tvätta ur

Seniormedlemskapet i Journalistförbundet innehåller flera olika delar. Genom att fortsätta vara seniormedlem i Journalistförbundet kan du som har gått i pension behålla kontakten med dina kollegor och ditt tidigare yrkesliv som journalist.

Har du redan ett ordinarie medlemskap i Journalistförbundet är det lätt att ändra till ett seniormedlemskap genom att kontakta vår medlemsservice. 

Om du har varit medlem tidigare och nu vill ansöka om återinträde som seniormedlem, fyll i formuläret som du hittar här.

Från 1 januari 2022 är det inte möjligt att bli ny hedersmedlem enligt beslut på kongressen 2021. Fram till och med 2021 har det inneburit att man efter 50 år som medlem inte längre behöver betala någon avgift alls till förbundet, men att man ändå får prenumerationen på tidningen Journalisten och presskortet. Redan befintliga hedersmedlemmar kvarstår. Du måste först ha varit registrerad som senior för att hedersmedlemskapet skulle vara aktuellt.