Behåll kontakten med gamla kollegor och ditt tidigare yrkesliv

Journalistränderna är svåra att tvätta ur

Seniormedlemskapet i Journalistförbundet innehåller flera olika delar. Genom att fortsätta vara seniormedlem i Journalistförbundet kan du som har gått i pension behålla kontakten med dina kollegor och ditt tidigare yrkesliv som journalist.

Har du redan ett ordinarie medlemskap i Journalistförbundet är det lätt att ändra till ett seniormedlemskap genom att kontakta vårt medlemsregister

Den som varit medlem i Journalistförbundet i 50 år blir automatiskt hedersmedlem och betalar ingen avgift alls till förbundet.

Om du tidigare varit medlem kan du ansöka om återinträde.