Undantag från lagen i kollektivavtalen

Inom dagspress, public service och i bemanningsavtalet görs det i kollektivavtalen avsteg från lagen när det gäller företrädesrätt till återanställning. Här finns samlad info om vad som gäller på respektive avtalsområde.

Dagspress

Enligt lag måste du vara uppsagd för att ha företrädesrätt till återanställning. Är du visstidsanställd räknas du som uppsagd den sista månaden av anställningen. Det betyder att även om du har varit anställd i över ett år, så har du inte företrädesrätt till återanställning under en pågående visstidsanställning. Det är först under sista månaden, när du fått besked om att du inte kommer att få fortsatt anställning, som företrädesrätten börjar gälla och efter det har du företrädesrätt till återanställning nio månader efter det att anställningen har upphört.

Men! I dagspressavtalet finns en regel som innebär att om du har varit anställd i 18 månader under de senaste två åren, så har du företrädesrätt till återanställning även under pågående anställning, även om du inte fått besked om att din visstidsanställning kommer att upphöra.

Public service

Programanställning ger aldrig företrädesrätt till återanställning. Dina dagar som programanställd räknas in i din sammanlagda anställningstid om du senare skulle bli tillsvidareanställd. Men du kan aldrig räkna in dem när det handlar om att få företrädesrätt till återanställning.

Enligt lag har du företrädesrätt till den driftsenhet där du senast var anställd. Inom public service gäller företrädesrätten till återanställning endast till den redaktion eller produktionsenhet där du senast var anställd. Om det är oklart vad som menas med redaktion eller produktionsenhet, kolla med den lokala klubbsektionen vad som gäller för dig.

Praktikant är en anställningsform och du är anställd när du gör studiepraktik, men anställningsdagarna är inte företrädesrättsgrundande.

Som pensionär kan du aldrig få företrädesrätt till återanställning.

Om du har en tillsvidareanställning i ett företag inom public service och får en visstidsanställning i ett annat public serviceföretag, får du inte företrädesrätt till återanställning i det andra bolaget, såvida inte din tillsvidareanställning har upphört innan visstidsanställningen.

Bemanningsavtalet

Enligt lag gäller företrädesrätten till återanställning till alla anställningar, oavsett hur långa eller korta de är. Men i bemanningsavtalet har man aldrig företrädesrätt till anställningar som beräknas pågå i högst en månad.

Senast ändrad 1 mars 2024