Så får du ut handlingar från myndigheter

Vad är en myndighet när det gäller offentlighetsprincipen?

  • statliga myndigheter som till exempel Socialstyrelsen
  • riksdagen
  • beslutande kommunal församling
  • kommunala nämnder
  • motsvarande beslutsinstanser inom regioner
  • kommunala aktiebolag och andra bolagsformer där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande, vilket i de flesta fallen innebär över hälften av aktierna eller rösterna. (Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 2:3) 

Här gäller inte reglerna om handlingsoffentligheten i TF:

  • statliga bolag
  • entreprenadföretag som utför arbete åt stat, kommun och region 
  • privata näringslivet

Du kan också få råd och tips hos offentlighetsjouren på FOJO. Läs mer här.

Vill du veta mer kontakta Tove Carlén, jurist, tove.carlen@sjf.se

Vi har tyvärr bara möjlighet att ge juridisk rådgivning till medlemmar.

Senast ändrad 19 februari 2024