Journalistförbundets fysiska presskort

Denna info gäller fysiska presskort, som kunde ansökas om till och med 17 oktober 2023.

Journalistförbundets fysiska presskort är en svensk SIS-märkt identifikationshandling. Det innebär att det är en godkänd id-handling som kan användas som legitimation. Journalistförbundets fysiska presskort utfärdades av Det Norske Veritas (DNV GL).

Du måste hämta ut ditt fysiska presskort på samma ställe/hos samma person som du ansökte. Det fysiska presskortet är en id-handling och det är inte tillåtet att skicka det per post.

Särskilt om vissa transportörers kontroller

Företag som transporterar personer till Sverige från Danmark är skyldiga att se till att passagerare har ”en giltig identitetshandling med fotografi”. Det är upp till transportören att avgöra vad som ska anses utgöra en giltig identitetshandling.

Särskilt om gränskontroller

Vid Polisens gränskontroller gäller särskilda regler. Enligt Polisen är förbundets presskort inte en giltig resehandling vid gränskontrollerna. Där krävs istället att personen kan uppvisa körkort, nationellt id-kort eller pass.

Mer information finns att läsa på Polisens webbplats:

Tillfälliga gränskontroller och id-kontroller

Senast ändrad 12 december 2023