Hur mycket får jag?

 

Inkomstförsäkring

Journalistförbundets inkomstförsäkring minskar gapet mellan ersättningen från a-kassan och din tidigare månadsinkomst om du blir arbetslös. Med inkomstförsäkringen får du cirka 80 procent av din tidigare inkomst. En viss del ingår i medlemskapet, men du kan också teckna en tilläggsförsäkring. Då kan du få ersättning i 270 dagar.

Observera att du 1) bara kan ha inkomstförsäkring om du är ansluten till en a-kassa och att du 2) själv måste meddela oss i Journalistförbundet att du är ansluten till en a-kassa. Och:  3) Inkomstförsäkringen gäller inte om du själv säger upp dig , samt 4) Journalistförbundet kan inte göra retroaktiva ändringar i inkomstförsäkringen.

Nytt: Alla som har vår inkomstförsäkring får jobbsökartjänst på köpet.

Inkomstförsäkringen består av två delar:

1. Basförsäkring

Basförsäkringen försäkrar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i som längst 150 ersättningsdagar. (OBS! Förändring fr o m 230601 som gäller för dig som får en ny ersättningsperiod beviljad från inkomstförsäkringen från 230601.) Basförsäkringen ingår som en del i medlemskapet om du är aktiv enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet, meddelat oss i förbundet att du är medlem i Journalisternas a-kassa eller i en annan a-kassa, inte fyllt 66 år (till och med månaden före den månad du fyller 66 år), inte är uppsagd eller göra anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för anslutningen till försäkringen. 

Försäkringen gäller längst till och med månaden före den månad då du fyller 66 år (ändrat 20230101, tidigare 65 år).

Basförsäkringen kostar 30 kronor per månad för de medlemmar som som har en månadsinkomst över taket i a-kassan på 33 000 kronor. Om du har en inkomst under a-kassetaket är avgiften 5 kronor per månad.

Det finns dock undantag för avgiften när det gäller den tid som enligt a-kassan är överhoppningsbar. Då fortsätter man betala den högre premien 30 kr/månad även om man tillfälligt har en lägre inkomst under taket i a-kassan. Undantagen för överhoppningsbar tid gäller medlemmar som är föräldraledig, sjukskriven, arbetssökande och avgångsvederlag.

För att få ersättning från basförsäkringen vid arbetslöshet krävs bland annat att du ska ha varit med i Journalistförbundet och i a-kassan samt omfattats av basförsäkringen under en sammanhängande period på 12 månader i direkt anslutning till arbetslösheten (så kallad kvalificeringstid). Kvalificeringstiden räknas från den tidpunkt då du uppfyller villkoren för att omfattas av försäkringen.

OBS! Om du redan fått ersättning från inkomstförsäkringen för samtliga dina ersättningsdagar, har du möjlighet att återkvalificera dig för en ny ersättningsperiod redan efter sex månader. 

Du måste själv ange till oss att du är medlem i en a-kassa för att kunna omfattas av inkomstförsäkringen. Detta kan du göra direkt när du blir medlem eller via din medlemssida på vår hemsida.

2. Tilläggsförsäkring

Tilläggsförsäkringen förlänger den möjliga ersättningstiden med 120 dagar. Tilläggsförsäkringen gör, tillsammans med basförsäkringen, att du vid arbetslöshet kan få ersättning i totalt upp till 270 ersättningsdagar. Du som omfattas av basförsäkringen och inte har fyllt 66 år har rätt att teckna tilläggsförsäkringen.

Tilläggsförsäkringen kostar 36 kronor i månaden, och den betalar du direkt till Bliwa. Om du är osäker på om du har tilläggsförsäkringen, logga in på bliwa.se/minasidor.

Hur tecknar jag tilläggsförsäkringen?

Du som blir ny medlem och som vid tidpunkten för inträdet i Journalistförbundet ansluts till basförsäkringen, är medlem i a-kassan och inte fyllt 66 år och är stadigvarande bosatt in Sverige ansluts även till den frivilliga tilläggsförsäkringen genom reservationsanslutning. Under reservationstiden, som är 3 månader, omfattas du av tilläggsförsäkringen utan att betala premie. Särskild information skickas ut till dig, från försäkringsbolaget Bliwa, i samband med reservationsanslutningen. Om du därefter vill behålla försäkringen betalar du bara in premien som är 36 kronor per månad. 

Du som har en inkomst under det tillfälliga taket i a-kassan på 33 000 kronor per månad kan välja att behålla försäkringen i avseendet att tjäna in försäkringens kvalificeringstid. 

Om du inte vill omfattas av tilläggsförsäkringen kan du tacka nej till den. Det gör du lättast genom att mejla kund@bliwa.se eller ringa Bliwa på 08-696 22 80. Då avslutas din tilläggsförsäkring och du får inte någon premieavisering efter den premiefria tiden. Om du av någon anledning inte meddelar oss kan du i stället helt bortse från den premieavisering och påminnelse som du då kommer att få hem i brevlådan. Om du inte betalar efter påminnelsen kommer din försäkring därefter att upphöra.

Skatt

Eventuell ersättning från inkomstförsäkringen är inte skattepliktig. Kostnaden för basförsäkringen och premien för tilläggsförsäkringen är inte heller avdragsgill. 

Om du ångrar dig

Även om du valt bort inkomstförsäkringen kan du ändra dig vid ett senare tillfälle. Då gäller samma regler: du måste omfattas av basförsäkringen, inte ha fyllt 64 år och inte vara uppsagd eller göra anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för ansökan.

Vem bör tacka nej?

Om du är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd uppmanar vi dig att tacka nej till tilläggsförsäkringen. Detta eftersom du måste ha omfattats av tilläggsförsäkringen de senaste 12 månaderna före den dag du blivit arbetslös, utan att under den tiden ha gjort anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, för att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen. Om du är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd bör du meddela Journalistförbundets försäkringar detta snarast. När du är åter i arbete kan du ansöka om tilläggsförsäkringen här.  

Du som tidigare tackat nej till tilläggsförsäkringen

Du kan ansöka om tilläggsförsäkringen via bliwa.se/minasidor.

Om du blir arbetslös

Du som har inkomstförsäkring hos Bliwa ska anmäla till Bliwa att du blivit arbetslös.

Mer information och kontakt

När det gäller frågor som specifikt rör inkomstförsäkringen måste du höra av dig direkt till Bliwa. Mejla kund@bliwa.se eller ring 08-6962280. Blivas kundservice har öppet 8-17 helgfria vardagar. På Bliwas hemsida kan du också läsa mer om inkomstförsäkringen.
 

Senast ändrad 1 mars 2024