Stress och psykosocial arbetsmiljö

Många frilansar vittnar om att de stundtals upplever stress, inte minst på grund av tuffa ekonomiska villkor. Det är viktigt att du tar de här signalerna på allvar, du är ditt företags viktigaste tillgång. 

Många frilansar vittnar om att deras tillvaro styrs av ekonomisk stress. Uppdragsgivarna förväntar sig mer material på kortare tid, ofta för mindre pengar. Som frilans är det lätt att hamna i en rävsax: lägger man ner för mycket tid på ett jobb blir det olönsamt, men det är svårt att svälja yrkesstoltheten och lämna ifrån sig material man inte är helt nöjd med.

Men det är viktigt att komma ihåg att du är ditt företags viktigaste resurs, så att slita ut sig för låga arvoden är ingen hållbar affärsidé i längden. Det här är en svår balansgång och det är viktigt att du tar tecken på stress och utmattning på allvar. 

Många frilansar sitter hemma och arbetar och då är det lätt att ibland känna sig ensam och maktlös. Här är det viktigt att komma ihåg att det finns många andra frilansar i liknande situation. En lösning är att flytta in på ett frilanskontor, då får man kollegor som dessutom kan fungera som bollplank eller någon att göra jobb tillsammans med.

Det finns också många olika grupper på Facebook för frilansar. Varför inte efterlysa andra hemmajobbare som kan träffas då och då? Man kan också kontakta sin frilansklubb och ta initiativ till after work eller andra sociala aktiviteter.

En annan väg att gå om du känner att kraven från din uppdragsgivare pressar dig på ett orimligt sätt med för korta deadlines eller ständiga tilläggsbeställningar på redan överenskomna uppdrag, är att kontakta arbetsplatsklubben på företaget. För även om arbetsgivaren formellt inte har ansvar för din arbetsmiljö kan klubben ta upp frågan. Om företaget behandlar frilansar på ett helt orimligt sätt kan de åtminstone ta upp frågan och försöka påverka från sitt håll.

Senast ändrad 4 mars 2024