Frågor och svar angående Journalistförbundets stipendier

1. Var ifrån kommer pengarna till Journalistförbundets stipendier?

Grunden är licensavgifter som skolor, institutioner, myndigheter med flera betalar för rätten att kopiera upphovsrättskyddade texter och fotografier i tidningar/tidskrifter med mera. Dessa pengar betalas in till Bonus Copyright Access, www.bonuscopyright.se, och för tv- och radioproduktion till Copyswede, www.copyswede.se, som sedan fördelar pengarna vidare till sina medlemsorganisationer. Pengarna delas sedan ut, oftast som stipendier, till upphovsmän.

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

2. Vem kan söka Journalistförbundets stipendier?

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 

  1. texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (tryckta); eller
  2. bilder publicerade i svenska böcker; eller
  3. texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/tv eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier. För FOJO-stipendiet ska du vara frilans eller arbetssökande.

Tv- och radioproduktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier. Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskriterierna när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten "Publicerad i" var och när du senast var publicerad i print eller på webb.

För närvarande finns det inga pengar från Copyswede att dela ut. Det innebär att enbart medverkan i tv eller radio-produktion inte är behörighetsgivande.

3. Jag jobbar med radio. Kan jag söka stipendium?

Pengar för radio fördelas av Författarförbundet genom så kallade radiostipendier. Läs mer här (forfattarforbundet.se)

Om du är publicerad enbart i radio kan du inte söka journalistförbundets stipendier men har du webb- eller printpubliceringar så kan du söka om du i övrigt uppfyller våra publiceringskriterier.

4. Finns det stipendier för inkomstbortfall?

Nej, Journalistförbundets alla stipendier är skattefria och ersättning för förlorad arbetsinkomst är skattepliktig så därför ingår inte detta.

5. Jag är medlem i en annan organisation – får jag söka ändå?

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier.

Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.

Är du inte medlem i någon av dessa organisationer och inte heller i Journalistförbundet kan du söka förbundets stipendier om du uppfyller behörighetskriterierna.

6. Jag är senior. Kan jag söka stipendier?

Självklart! Under förutsättning att du uppfyller behörighetskriterierna när det gäller publicering. Se även svaret under fråga 2.

7. Hur ser urvalsprocessen ut när ni delar ut stipendier?

Vi tittar på om den sökande uppfyller behörighetskriterierna, motiveringen i ansökan och eventuellt tidigare tilldelade stipendier.

Stipendierna ska fördelas till olika sökandekategorier och vi eftersträvar geografisk spridning och jämn könsfördelning i proportion till sökande.

Eftersom våra stipendier är mycket eftersökta så prioriteras sökanden som inte tidigare har fått Journalistförbundets stipendier.

8. Hur ofta kan jag få ett stipendium hos er?

Det behöver gå minst 1 ½ år mellan beviljade stipendier. Det kan också gå längre tid, det som spelar in är hur stort söktrycket på ett stipendium är, hur stort belopp ditt tidigare beviljade stipendium var och vi tittar också på hur mycket det du publicerat kan ha kopierats.

9. Jag publicerade en text på SVT:s hemsida 2021, gäller den?

Vid söktillfället kan du söka stipendium på ditt material som publicerats tre år bakåt i tiden. Så det går bra om publiceringsdatumet inte är längre tillbaka i tiden än tre år vilket innebär att det beror på vilket datum under 2021 texten var publicerad.

Senast ändrad 29 februari 2024