Avsluta medlemskap

Publicerad 24 maj 2018

Om du vill avsluta ditt medlemskap och gå ur Journalistförbundet behöver du ta hänsyn till vad som står i förbundets stadgar och även tänka på vad som händer med de försäkringar som du har genom förbundet. Du behöver också lämna tillbaka ditt presskort. 

Anmäla utträde

Själva anmälan om utträde ur Journalistförbundet gör du genom att läsa reglerna för utträde i medlemsvillkoren och fylla i och skicka in blanketten och som finns att ladda ner längst ner på denna sida (blanketten är endast en tillfällig lösning, inom kort kommer webbformuläret tillbaka).

Journalistförbundet
Medlemsregistret
Box 1116
111 81 Stockholm

Utträde kan endast beviljas medlem som har betalat alla sina medlemsavgifter fram till den månad som utträde begärs. Om du lämnar förbundet, men fortfarande uppfyller villkoren för att vara medlem, är uppsägningstiden två månader räknat från och med kalendermånaden efter den då ansökan inlämnades. Det gäller både avgifter till Journalistförbundet, Servicebolaget (för frilansmedlemmar) och den klubb du varit medlem i.

Utträdesanmälan A-kassan

Tänk på att utträde ur Journalisternas a-kassa behöver anmälas särskilt till A-kassan. Lättast gör du det genom att logga in på "Mitt medlemskap" hos dem, och sedan gå vidare under rubriken "Medlemstid". Det går också att mejla anmälan om utträde till medlemakassan@sjf.se. Ange då ditt personnummer.

Presskort

Presskortet är ett medlemskort och ska lämnas tillbaka när medlemskapet upphör. Klipp itu kortet och skicka det till oss på följande adress:

Journalistförbundet
Medlemsregistret
Box 1116
111 81 Stockholm

Vad händer med dina försäkringar?

Här finns information om vad som händer med dina försäkringar och vart du kan vända dig med frågor. 

Senast ändrad 17 juli 2018