Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap och gå ur Journalistförbundet behöver du ta hänsyn till vad som står i förbundets stadgar och även tänka på vad som händer med de försäkringar som du har genom förbundet. Du behöver också lämna tillbaka ditt presskort.

Osäker på om du KAN vara med?

Alla som jobbar helt eller delvis journalistiskt kan ha ett yrkesaktivt medlemskap i Journalistförbundet. Vad är då journalistiskt arbete? Det finns en stor spännvidd, som hela tiden breddas i och med digitaliseringen av branschen. Vi vill att alla som har någon form av redaktionella arbetsuppgifter ska känna sig välkomna i Journalistförbundet. Det kan till exempel handla om UX-designers, medietextare, krönikörer och nya typer av digitala tjänster. Fråga oss gärna om du är osäker, du kan skicka ett mejl och beskriva vad du pysslar med, så hjälper vi dig.

Arbetssökande, föräldraledig eller sjukskriven?

Även om du inte jobbar just nu, rekommenderar vi dig att stanna kvar i förbundet. Då kan du fortfarande ha kvar dina försäkringar och få hjälp och stöd med till exempel löneuppgifter vid jobbsök eller frågor kring rehabilitering. OBS: Kom ihåg att logga in på Min Sida och registrera om du inte jobbar just nu – då kan du få en sänkning av medlemsavgiften.

Seniormedlemskap?

Genom att fortsätta som seniormedlem i Journalistförbundet kan du som har gått i pension behålla kontakten med dina kollegor och ditt tidigare yrkesliv som journalist. Läs om vårt seniormedlemskap här:

VILL du inte längre vara med?

Tänker du gå ur förbundet, trots att du fortfarande är verksam som journalist? Kommunicera gärna med oss om det! Om du på något sätt är missnöjd vill vi förstås göra vad vi kan för att se om vi kan ändra på saken! Vi jobbar ständigt på att bli bättre, och all typ av återkoppling för att hjälpa oss med det är guld värd. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss som jobbar med medlemskapsfrågor: Sara Carlsson 08-613 75 04 eller Medlemsregistret 08-613 75 55.

Anmäla utträde

Själva anmälan om utträde ur Journalistförbundet gör du genom att läsa reglerna för utträde i medlemsvillkoren och fylla i webbformuläret "Utträdesanmälan Journalistförbundet" nedan.

Utträde kan endast beviljas om du har betalat alla dina medlemsavgifter fram till den månad som utträde begärs. Om du lämnar förbundet, men fortfarande uppfyller villkoren för att vara medlem, är uppsägningstiden två månader räknat från och med kalendermånaden efter den då ansökan inlämnades. Det gäller både avgifter till Journalistförbundet, serviceavgiften (för frilansmedlemmar) och den klubb du varit medlem i.

Utträdesanmälan a-kassan

A-kassan påverkas inte av ett utträde ur Journalistförbundet. Man kan vara medlem i vilken a-kassa man vill.

För att gå ur a-kassan måste du kontakta din a-kassa direkt. Fackförbund och a-kassa är två separata organisationer.

Kontaktuppgifter till Journalisternas a-kassa

Presskort

Presskortet är ett medlemskort och ska lämnas tillbaka när medlemskapet upphör. Detta gäller även för internationella presskort. Klipp itu kortet och skicka det till oss på följande adress:

Journalistförbundet
Medlemsregistret
Box 1116
111 81 Stockholm

Försäkringar

Läs mer om vad som händer med dina försäkringar om du avslutar ditt medlemskap här.

Utträdesanmälan Journalistförbundet

Jag har tagit del av § 8 mom 2 i Svenska Journalistförbundets stadgar och anmäler mitt utträde ur Journalistförbundet. 
Fyll i ditt personnummer, 10 siffror enligt ÅÅMMDDNNNN
Personuppgifter

Typ av utträde

Kryssa i lämplig ruta och svara även på följdfrågan
Ej verksam/verksam som journalist
Jag arbetar inte längre som journalist och önskar därför utträde ur förbundet
Jag är fortfarande yrkesverksam som journalist
Om du fortfarande arbetar som journalist är vi tacksamma om du berättar anledningen till att du säger upp ditt medlemskap. Det är viktigt för oss att veta varför medlemmar vill lämna förbundet.
Om du har gått med i ett nytt fackförbund behöver vi veta ditt inträdesdatum hos dem för att du ska undvika ett glapp i eventuell inkomstförsäkring.

Underskrift

Bekräfta utträdesansökan
Jag ansöker härmed om utträde ur Journalistförbundet
Fyll i ditt namn för att skriva under

Senast ändrad 12 september 2023