Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap och gå ur Journalistförbundet behöver du ta hänsyn till vad som står i förbundets stadgar och även tänka på vad som händer med de försäkringar som du har genom förbundet. Du behöver också lämna tillbaka ditt presskort.

Anmäla utträde

Själva anmälan om utträde ur Journalistförbundet gör du genom att läsa reglerna för utträde i medlemsvillkoren och fylla i webbformuläret "Utträdesanmälan Journalistförbundet" nedan.

Det går även att ladda ner och skicka in blanketten som finns längst ner på denna sida. Den ska då skickas till Journalistförbundet, Medlemsregistret, Box 1116, 111 81 Stockholm.

Utträde kan endast beviljas medlem som har betalat alla sina medlemsavgifter fram till den månad som utträde begärs. Om du lämnar förbundet, men fortfarande uppfyller villkoren för att vara medlem, är uppsägningstiden två månader räknat från och med kalendermånaden efter den då ansökan inlämnades. Det gäller både avgifter till Journalistförbundet, Servicebolaget (för frilansmedlemmar) och den klubb du varit medlem i.

Utträdesanmälan a-kassan

Tänk på att utträde ur Journalisternas a-kassa behöver anmälas särskilt till a-kassan. Lättast gör du det genom att logga in på "Mitt medlemskap" hos dem, och sedan gå vidare under rubriken "Medlemstid". Det går också att mejla anmälan om utträde till medlemakassan@sjf.se. Ange då ditt personnummer.

Presskort

Presskortet är ett medlemskort och ska lämnas tillbaka när medlemskapet upphör. Klipp itu kortet och skicka det till oss på följande adress:

Journalistförbundet
Medlemsregistret
Box 1116
111 81 Stockholm

Försäkringar

Läs mer om vad som händer med dina försäkringar om du avslutar ditt medlemskap här.

Utträdesanmälan Journalistförbundet

Jag har tagit del av § 8 mom 2 i Svenska Journalistförbundets stadgar och anmäler mitt utträde ur Journalistförbundet. 
Personuppgifter

Typ av utträde

Kryssa i lämplig ruta och svara även på följdfrågan
Ej verksam/verksam som journalist
Jag arbetar inte längre som journalist och önskar därför utträde ur förbundet
Jag är fortfarande yrkesverksam som journalist. Obs, utträde efter två månaders uppsägningstid.
Om du fortfarande arbetar som journalist är vi tacksamma om du berättar anledningen till att du säger upp ditt medlemskap. Det är viktigt för oss att veta varför medlemmar vill lämna förbundet.
Om du har gått med i ett nytt fackförbund behöver vi veta ditt inträdesdatum hos dem för att du ska undvika ett glapp i eventuell inkomstförsäkring.

Underskrift

Bekräfta utträdesansökan
Jag ansöker härmed om utträde ur Journalistförbundet
Fyll i ditt namn för att skriva under.

Senast ändrad 20 september 2018