Foto: Journalistförbundet

Principer för hantering av kollektiva upphovsrättsmedel

Svenska Journalistförbundets principer för hantering av kollektiva upphovsrättsmedel enligt 5 kap 5 § 1 st p 1-4 lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Dessa medel ska användas till stipendier till relevanta upphovsmannakategorier i form av utbildnings- eller kompetensutvecklingsstipendier, eller kontantstipendier, alternativt individuell ersättning som betalas ut av extern förvaltningsorganisation där förbundet är medlem (till exempel Copyswede eller Bildupphovsrätt Sverige).

En del av de inkasserade medlen ska kunna användas för att betala administrativa kostnader, såsom arbete hänförliga till förbundets utbetalningar av exempelvis stipendier, liksom på motsvarande sätt kostnader/arbete med inkassering av medlen.

De inkasserade medlen ska i förekommande fall kunna användas för vissa sociala och kulturella ändamål, samt en viss kollektiv användning, allt under förutsättning att det kommer relevanta upphovsmän till nytta. Exempel på sådan kollektiv användning är bekostande av rättsutlåtanden och arbete med bevakning av upphovsrätt på EU-nivå.

I vilken mån den organisation som betalar ut dylika upphovsrättsmedel till förbundet har angivit särskilda avtalsvillkor för medlens användning så gäller dessa villkor.

Principer fastställda av förbundsstyrelsen den 8 november 2018.

Senast ändrad 3 mars 2023