Presskortsutlämning

Om du vill hämta ut ditt fysiska presskort (såtillvida du sökte ett senast 17 oktober 2023 och fått besked om att det är klart) kan du göra det på Journalistförbundets kansli på Kungsgatan 28 A i Stockholm, eller hos någon av de presskortshandläggare som finns i andra delar av landet. Om du har frågor, mejla till presskort@sjf.se.

Sista dag för att ansöka om ett fysiskt presskort var 17 oktober 2023.

Öppettider för presskortsutlämning

Om du har meddelats att du har ett fysiskt presskort att hämta på Journalistförbundets kansli, Kungsgatan 28 A i Stockholm, hör av dig till presskort@sjf.se.

Om du har ansökt om fysiskt presskort hos någon av presskortshandläggarna på annan ort, och fått besked om att ditt presskort är klart och kan hämtas ut, ber vi dig kontakta honom/henne via mejl för att komma överens om tid för möte. Här hittar du listan över och kontaktuppgifter till presskortshandläggarna runt om i landet. 

Att tänka på

Glöm inte giltig legitimation när du kommer för att hämta ut ditt fysiska presskort. Är du avflyttad/utlandsboende eller om du har skyddad identitet, ta med personbevis från Skatteverket i samband med att du hämtar presskortet. 

Du måste hämta ut ditt fysiska presskort där du ansökt om kortet. Det fysiska presskortet är en id-handling och det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att skicka det per post. Fullmakt gäller ej.

Senast ändrad 19 januari 2024