Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Publicerad 14 maj 2018

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkt 1, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt 1

2018: 468 700 kr
2019: 504 400 kr

Brytpunkt 2

2018: 675 700 kr
2019: 703 000 kr

 

Basbelopp


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2018: 45 500 kr
2019: 46 500 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag):

2018: 62 500 kr
2019: 64 400 kr

 

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI


Högsta SGI för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:


2018: 8 pbb (från 1 juli) = 364 000 kr
2019: 8 pbb = 372 000 kr

 

Föräldrapenninggrundande inkomst, FGI


Högsta SGI för föräldrapenning:

2018: 10 pbb = 455 000 kr
2019: 10 pbb = 465 000 kr

 

Pensionsgrundande inkomst, PGI


Högsta pensionsgrundande inkomst före allmänt avdrag för pensionsavgift:

2018: 8,07 ibb = 504 375 kr
2019: 8,07 ibb = 519 708 kr

 

Avdrag

Pensionsparande


Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2018: 10 pbb = 455 000 kr
2019: 10 pbb = 465 000 kr 

 

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2018: 0,5 pbb = 22 750 kr
2019: 0,5 pbb = 23 250 kr

 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2018: per mil 18,50 kr
Beskattningsår 2019: per mil 18,50 kr

 

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2018: 230 kr
Beskattningsår 2019: 230 kr

 

Senast ändrad 27 december 2018