Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Publicerad 14 maj 2018

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkten, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt 1

2019: 504 400 kr
2020: 523 200 kr

Brytpunkt 2

2019: 703 000 kr
2020: ----- (värnskatten slopas)


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2019: 46 500 kr
2020: 47 300 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag):

2019: 64 400 kr
2020: 66 800 kr


Maximalt SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:

2019: 8 pbb = 372 000 kr
2020: 8 pbb = 387 400 kr


Maximalt FGI, föräldrapenninggrundande inkomst:

2019: 10 pbb = 465 000 kr
2020: 10 pbb = 473 000 kr


Maximalt PGI, pensionsgrundande inkomst, före allmänt avdrag för pensionsavgift:

2019: 8,07 ibb = 519 708 kr
2020: 8,07 ibb = 539 076 kr

 

Övriga belopp

 

Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2019: 10 pbb = 465 000 kr 
2020: 10 pbb = 473 000 kr
 

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2019: 0,5 pbb = 23 250 kr
2020: 0,5 pbb = 23 650 kr
 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2019: per mil 18,50 kr
Beskattningsår 2020: per mil 18,50 kr
 

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2019: 230 kr
Beskattningsår 2020: 240 kr

 

Senast ändrad 30 mars 2020