Aktuella belopp

Publicerad 14 maj 2018

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkt 1, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt 1

2017: 452 100 kr

2018: 468 700 kr

 

Basbelopp

Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag m m)

2017: 44 800 kr

2018: 45 500 kr

 

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag)

2017: 61 500 kr

2018: 62 500 kr

 

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Högsta SGI för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:

2017: 7,5 pbb = 336 000 kr

2018: 8 pbb (från 1 juli) = 364 000 kr

 

Föräldrapenninggrundande inkomst

Högsta SGI för föräldrapenning:

2017: 10 pbb = 448 000 kr

2018: 10 pbb = 455 000 kr

 

Pensionsgrundande inkomst, PGI

Högsta pensionsgrundande inkomst före allmänt avdrag för pensionsavgift:

2017: 8,07 ibb = 496 305 kr

2018: 8,07 ibb = 504 375 kr

 

Avdrag

Pensionsparande beskattningsår 2018:

Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten 2018: 10 pbb = 455 000 kr (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

Gräns för direktavdrag för inventarier:

Beskattningsår 2018: 0,5 pbb = 22 750 kr

 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2017: per mil 18,50 kr

Beskattningsår 2018: per mil 18,50 kr

 

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige

(gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2017:  220 kr

Beskattningsår 2018:  230 kr

 

Senast ändrad 24 maj 2018