Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkten, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt (fastställd inkomst)

2021: 537 200 kr
2022: 554 900 kr


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2021: 47 600 kr
2022: 48 300 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag):

2021: 68 200 kr
2022: 71 000 kr


Maximalt SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:

2021: 8 pbb = 380 800 kr
2022: 10 pbb = 483 000 kr


Maximalt FGI, föräldrapenninggrundande inkomst:

2021: 10 pbb = 476 000 kr
2022: 10 pbb = 483 000 kr


Maximalt PGI, pensionsgrundande inkomst, före allmänt avdrag för pensionsavgift:

2021: 8,07 ibb = 550 374 kr
2022: 8,07 ibb = 572 970 kr

 

Övriga belopp

 

Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2021: 10 pbb = 476 000 kr
2022: 10 pbb = 483 000 kr
 

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2021: 0,5 pbb = 23 800 kr
2022: 0,5 pbb = 24 150 kr
 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2021: per mil 18,50 kr
Beskattningsår 2022: per mil 18,50 kr (oförändrat)

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2021: 240 kr
Beskattningsår 2021: 240 kr (oförändrat)

 

Senast ändrad 3 februari 2022