Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkten, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt

2020: 523 200 kr
2021: 537 200 kr


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2020: 47 300 kr
2021: 47 600 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag):

2020: 66 800 kr
2021: 68 200 kr


Maximalt SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:

2020: 8 pbb = 378 400 kr
2021: 8 pbb = 380 800 kr


Maximalt FGI, föräldrapenninggrundande inkomst:

2020: 10 pbb = 473 000 kr
2021: 10 pbb = 476 000 kr


Maximalt PGI, pensionsgrundande inkomst, före allmänt avdrag för pensionsavgift:

2020: 8,07 ibb = 539 076 kr
2021: 8,07 ibb = 550 374 kr

 

Övriga belopp

 

Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2020: 10 pbb = 473 000 kr
2021: 10 pbb= 476 000 kr
 

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2020: 0,5 pbb = 23 650 kr
2021: 0,5 pbb = 23 800 kr
 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2020: per mil 18,50 kr
Beskattningsår 2021: per mil 18,50 kr (oförändrat)

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2020: 240 kr
Beskattningsår 2021: 240 kr (oförändrat)

 

Senast ändrad 3 maj 2021