Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkten, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt (fastställd inkomst)

2022: 554 900 kr
2023: 613 900 kr


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2022: 48 300 kr
2023: 52 500 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag):

2022: 71 000 kr
2023: 53 500 kr


Maximalt SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:

2022: 10 pbb = 483 000 kr
2023: 10 pbb = 525 000 kr


Maximalt FGI, föräldrapenninggrundande inkomst:

2022: 10 pbb = 483 000 kr
2023: 10 pbb = 483 000 kr


PGI, pensionsgrundande inkomst

2022: 7,5 ibb = 532 500 kr
2023: 7,5 ibb = 557 250 kr

 

Övriga belopp

 

Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2022: 10 pbb = 483 000 kr
2023: 10 pbb = 525 000 kr
 

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2022: 0,5 pbb = 24 150 kr
2023: 0,5 pbb = 26 250 kr
 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2022: per mil 18,50 kr
Beskattningsår 2023: per mil 25 kr

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2022: 240 kr
Beskattningsår 2023: 260 kr

 

Senast ändrad 11 januari 2023