Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkten, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt (fastställd inkomst)

2023: 613 900 kr
2024: 615 300 kr


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2023: 52 500 kr
2024: 57 300 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, utdelning fåmansföretag):

2023: 74 300 kr
2024: 76 200 kr


Maximalt SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:

2023: 10 pbb = 525 000 kr
2024: 10 pbb = 573 000 kr


Maximalt FGI, föräldrapenninggrundande inkomst:

2023: 10 pbb = 525 000 kr
2024: 10 pbb = 573 000 kr


PGI, pensionsgrundande inkomst

2023: 7,5 ibb = 557 250 kr
2024: 7,5 ibb = 571 500 kr

 

Övriga belopp

 

Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2023: 10 pbb = 525 000 kr
2024: 10 pbb = 573 000 kr

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2023: 0,5 pbb = 26 250 kr
2024: 0,5 pbb = 28 650 kr

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2023: per mil 25 kr
Beskattningsår 2024: per mil 25 kr

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2023: 260 kr
Beskattningsår 2024: 290 kr

 

Senast ändrad 4 januari 2024