Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkten, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt 1

2019: 504 400 kr
2020: 523 200 kr

Brytpunkt 2

2019: 703 000 kr
2020: ----- (värnskatten slopas)


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2019: 46 500 kr
2020: 47 300 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag):

2019: 64 400 kr
2020: 66 800 kr


Maximalt SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:

2019: 8 pbb = 372 000 kr
2020: 8 pbb = 387 400 kr


Maximalt FGI, föräldrapenninggrundande inkomst:

2019: 10 pbb = 465 000 kr
2020: 10 pbb = 473 000 kr


Maximalt PGI, pensionsgrundande inkomst, före allmänt avdrag för pensionsavgift:

2019: 8,07 ibb = 519 708 kr
2020: 8,07 ibb = 539 076 kr

 

Övriga belopp

 

Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2019: 10 pbb = 465 000 kr 
2020: 10 pbb = 473 000 kr
 

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2019: 0,5 pbb = 23 250 kr
2020: 0,5 pbb = 23 650 kr
 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2019: per mil 18,50 kr
Beskattningsår 2020: per mil 18,50 kr
 

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2019: 230 kr
Beskattningsår 2020: 240 kr

 

Senast ändrad 30 mars 2020