Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aktuella belopp

Här kan du se aktuella belopp som kan vara bra att ha till hands när du ska göra din bokföring. Exempelvis brytpunkt 1, prisbasbelopp och sjukpenninggrundande inkomst.

Brytpunkt 1

2018: 468 700 kr
2019: 504 400 kr

Brytpunkt 2

2018: 675 700 kr
2019: 703 000 kr

 

Basbelopp


Prisbasbelopp, pbb (påverkar försäkringar, SGI, pensionssparavdrag)

2018: 45 500 kr
2019: 46 500 kr

Inkomstbasbelopp, ibb (påverkar pensionsgrundande inkomst, fåmansföretag):

2018: 62 500 kr
2019: 64 400 kr

 

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI


Högsta SGI för sjukpenning och VAB, vård av sjukt barn:


2018: 8 pbb (från 1 juli) = 364 000 kr
2019: 8 pbb = 372 000 kr

 

Föräldrapenninggrundande inkomst, FGI


Högsta SGI för föräldrapenning:

2018: 10 pbb = 455 000 kr
2019: 10 pbb = 465 000 kr

 

Pensionsgrundande inkomst, PGI


Högsta pensionsgrundande inkomst före allmänt avdrag för pensionsavgift:

2018: 8,07 ibb = 504 375 kr
2019: 8,07 ibb = 519 708 kr

 

Avdrag

Pensionsparande


Maximalt avdrag för privat pensionssparande i näringsverksamheten (Högst 35 procent av överskottet från frilansverksamheten.)

2018: 10 pbb = 455 000 kr
2019: 10 pbb = 465 000 kr 

 

Gräns för direktavdrag för inventarier:

2018: 0,5 pbb = 22 750 kr
2019: 0,5 pbb = 23 250 kr

 

Tjänsteresor med privat bil:

Beskattningsår 2018: per mil 18,50 kr
Beskattningsår 2019: per mil 18,50 kr

 

Traktamente per heldag vid tjänsteresa inom Sverige (gäller endast i samband med övernattning):

Beskattningsår 2018: 230 kr
Beskattningsår 2019: 230 kr

 

Senast ändrad 27 december 2018