Dagspress

Här är de anställningsformer som finns i dagspressavtalet.

Provanställning

Provanställning är tillåten i upp till sex månader om:

  • du har ämneskunskaperna som krävs för tjänsten, men saknar journalistisk erfarenhet, eller
  • du har journalistisk erfarenhet, men saknar ämneskunskaper som krävs för tjänsten, eller
  • lokala klubben och företaget är överens om att det finns särskilda skäl att provanställa

En provanställning kan avbrytas i förväg av båda parter genom skriftligt besked. Om du vill avbryta anställningen har du 14 dagars uppsägningstid och om arbetsgivaren vill avbryta anställningen gäller en månads uppsägningstid.

Om anställningen fortsätter efter den överenskomna tiden så övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning.

Anställning för särskilda behov

Anställning för särskilda behov kan användas till exempel för ett visst projekt, för särskilda arbetstoppar i samband med till exempel val eller större idrottshändelser, om en tillsvidareanställd under en tid jobbar på en annan tjänst och företaget behöver en ersättare på dennes ordinarie tjänst. Anställningsformen kan också användas om en tjänst är vakantsatt och arbetsgivaren behöver en ersättare på tjänsten under ansökningsprocessen, dock som längst i sex månader, eller i andra fall om de lokala parterna är överens om det. Arbetsgivaren ska alltså kunna specificera vad det särskilda behovet är.

Om du har anställning för särskilda behov i mer än två år under en femårsperiod så övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning.

Vikariat

När någon är frånvarande från arbetsplatsen, till exempel vid tjänstledighet, sjukdom, semester eller föräldraledighet, kan arbetsgivaren anställa en vikarie i den lediges ställe. Det ska då framgå av anställningsavtalet vem du vikarierar för. Detta är dock inget krav under sommarsemestrarna.

Om du är anställd i sammanlagt mer än fyra år under en femårsperiod så övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning. Detta gäller oavsett vilken sorts visstidsanställning du har haft under dessa år.

Praktikant

Går du en journalistutbildning om minst två läsår, eller en ettårig journalistutbildning som är påbyggnad på annan akademisk utbildning? När du praktiserar på en dagstidning har du – efter två introduktionsveckor – rätt att få en lön som motsvarar halva lägstalönen i avtalet. Du är alltså anställd under tiden du gör din praktik.

 

Information till klubben

Innan visstidsanställningar om mer än tre månader tillsätts ska den lokala klubben informeras.

Senast ändrad 29 februari 2024