Mediebranschen är en bransch i förändring och blir ständigt allt mer digital. Därför är det viktigare än någonsin att du har rätt kompetens.

I Futurions (TCO:s tankesmedja) rapport “Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv” har man listat vilka egenskaper och kunskaper som kommer att värderas högt framöver. Här är några av dem:

  • Kreativ intelligens
  • Social intelligens
  • Kritiskt tänkande
  • Omdöme/beslutsfattande
  • Programmering

Läs gärna mer i Futurions rapport!