Lönekartläggning

Varje år måste arbetsgivaren göra en lönekartläggning för att motverka orättvisa löner på grund av kön. Det står i Diskrimineringslagen.

Både lön och andra anställningsvillkor, till exempel reseförmåner eller extra semesterdagar, ska tas med i kartläggningen.
 
När kartläggningen har gjorts ska arbetsgivaren analysera de löneskillnader som eventuellt kommit fram. De ska kunna förklaras på ett sakligt sätt.

Ska gås igenom med klubben

I Journalistförbundets löneavtal står det att fackklubben och arbetsgivaren, innan den årliga lönerevisionen görs, ska gå igenom lönekartläggningen. Arbetsgivare med minst tio anställda ska också dokumentera arbetet med kartläggningen. 

Aktiva åtgärder krävs

I Diskrimineringslagen finns begreppet ”aktiva åtgärder”, som innebär att arbetsgivaren ska jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Lönekartläggningen är en del i de aktiva åtgärderna.

Läs mer!

DO:s hemsida finns mer att läsa om lönekartläggning.
 

Senast ändrad 1 mars 2024