Annat förbunds avtal

Om ett annat fackförbund än Journalistförbundet är avtalspart, får du kolla med den lokala klubben i det förbundet eller det förbundet centralt för att få information om vilka anställningsformer som är tillåtna.

Senast ändrad 29 februari 2024