Ersättning

Vid kortare sjukdom betalar arbetsgivaren generellt sjuklön. Blir du sjuk eller skadad så att din arbetsförmåga minskar under längre tid har du rätt till sjukpenning. 

Observera att under 2020 har flera regler kring sjukersättning tillfälligt förändrats med anledning av coronaviruset och covid-19. Du har nu exempelvis möjlighet att få viss ersättning för den första karensdagen när du blir sjuk. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om det senaste som gäller. 

Sjuklön

Den första dagen som du är sjuk kallas karensdag, och då får du ingen ersättning. De 13 första dagarna som följer efter karensdagen ska du få sjuklön utbetald från arbetsgivaren. Om du är sjuk längre ansöker du om sjukpenning hos Försäkringskassan. Anställning med sjuklön har du generellt om du jobbar enligt ett schema och är garanterad ett visst antal timmar per vecka under minst en månads tid. Du kan alltså vara berättigad till sjuklön från arbetsgivaren även när du är vikarie eller inhoppare, så länge du uppfyller kriterierna. Om du har en anställning utan sjuklön måste du söka ersättning från Försäkringskassan direkt. Läs mer om sjukanmälan och intyg här.

Sjukpenning

Försäkringskassans bedömer din rätt till sjukpenning. Denna bedömning sker i tre steg och med olika krav på dig som sjukskriven, beroende på hur många dagars sjukpenning du har fått ut. 

 • Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete hos arbetsgivaren.
 • Efter 90 dagar kan du bara få sjukpenning om det inte finns något arbete hos din arbetsgivare som du kan utföra.
 • Efter 180 dagar kan du bara få sjukpenning om det inte finns något arbete på den reguljära arbetsmarknaden som du kan utföra.

Ersättning vid arbetsskada

Om du har fått en arbetsskada kan du ansöka om ersättning genom den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen (Försäkringskassan). Om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal kan du även ansöka om kollektivavtalad ersättning: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Det är AFA Försäkring som administrerar TFA-ärenden.

Försäkringskassan prövar ersättning vid:

 • Kostnader för sjukvård utomlands, tandskador och särskilda hjälpmedel
 • Arbetsskadesjukpenning (karensdagar)
 • Livränta vid varaktig inkomstförlust
 • Dödsfall

AFA Försäkring prövar ersättning vid:

 • Arbetsolycksfall
 • Färdolycksfall
 • Godkänd arbetssjukdom enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen
 • Arbetssjukdom enligt ILO-konventionen
 • Dödsfall
 • Smitta

Risk för uppsägning

Om det inte finns något arbete hos arbetsgivaren som du som sjukskriven kan utföra efter rehabilitering (och eventuell omplacering till andra arbetsuppgifter) så finns det en risk för uppsägning. Se till att ha god kommunikation med arbetsgivaren och skyddsombudet/facket under rehabiliteringsprocessen så att du hålls informerad ordentligt och har chans att komma med egen information i ditt ärende.

Observera!

För att få behålla din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan – och inte riskera att bli nollklassad – måste du återgå i arbete hos arbetsgivaren. Om du inte har någon anställning, måste du anmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du inte längre är berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan.

Mer information

Mer utförlig information om det mesta du som sjukskriven behöver ha koll på finns samlat i denna pdf.

Du kan även läsa mer om sjukpenning, arbetsskadeförsäkringen och hur du ansöker om ersättning på Försäkringskassans webbplats.

Senast ändrad 18 mars 2024