Public service-avtal

Arbetar du på Sveriges Television, Sveriges Radio eller Utbildningsradion? Då omfattas du av det kollektivavtal som kallas Public Service. Det innebär att du får bättre villkor inom många områden. Bland annat har du rätt till arbetstidsförkortning om arbetet utförs utanför normal kontorstid. Du får också extra utfyllnad vid föräldraledighet.

Det finns många lagar som styr i arbetslivet. Ovanpå de lagarna ligger kollektivavtalen, som sluts mellan fack och arbetsgivare. I ett kollektivavtal regleras allmänna anställningsvillkor och lön. Ett företag som inte har kollektivavtal behöver enbart följa lagarna – vilket innebär sämre villkor för de anställda och ingen reglering för lägstalön eller lönehöjningar.

För dig som jobbar inom Public Service-området gäller Journalistförbundets kollektivavtal som vi har förhandlat fram med Medieföretagen för att du ska få så bra villkor som möjligt. Här nedan några exempel på intressanta punkter i avtalet:

  • Ytterligare ledighet från det år du fyller 40
  • Rätt att få besked om arbetstidens förläggning i god tid
  • Arbetstidsförkortning om arbetet utförs utanför normal kontorstid
  • Extra utfyllnad vid föräldraledighet
  • Anställningsformer

Var gäller avtalet?

Avtalet avser enkelorganiserade medlemmar i Journalistförbundet anställda vid företag som är medlemmar i Medieföretagen. Om du är osäker på om företaget du ska anställas på har kollektivavtal kan du enkelt kolla det med oss på Journalistförbundet.

När gäller avtalet?

För perioden från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. För varje år räknas lönenivåerna upp enligt avtalet. När avtalet gått ut förhandlas det om.

Vad gör du om företaget inte vill följa avtalet?

Då kontaktar du din lokala klubb eller Journalistförbundet Rådgivning

Allmänt om kollektivavtal

Kollektivavtalen garanterar trygghet och goda villkor till dig som är anställd. Avtalen innehåller regler om löneökningar, ersättningar för övertid och obekväm arbetstid, avsättningar till tjänstepension och extra tjänstepension (så kallad flexpension), och mycket mera. Journalistförbundets kollektivavtal ger dig också rätt att studera på Fojo och att kunna luta dig mot de yrkesetiska reglerna i ditt dagliga arbete. Avtalen värnar också din journalistiska upphovsrätt.

Senast ändrad 15 mars 2024