Åtgärder innan verksamheten förändras

Innan arbetsgivaren förändrar sin organisation ska du som skyddsombud bjudas in till möten och få insyn i processen.

Arbetsgivaren ska alltid riskbedöma den planerade förändringen. Man ska också göra upp en plan för hur de bedömda riskerna ska undvikas. Du som skyddsombud har rätt att ta del av och komma med synpunkter på riskbedömningen. 

Om förändringen innebär att vissa arbetsuppgifter inte ska utföras är det viktigt att veta vilka konsekvenser det får för resten av verksamheten. Detsamma om ett antal personer ska sägas upp, då är det viktigt att veta vad som inte längre ska göras och hur arbetsgivaren planerar att hantera det kunskapstapp som kan uppstå.

Det är också viktigt att arbetsgivaren hanterar den oro som kan finnas hos såväl dem som riskerar uppsägning som hos dem som får behålla jobbet. Något som ofta glöms bort, men som är minst lika viktigt, är uppföljningen efteråt. Hur har allting fungerat? Är det någon rutin, uppgift eller roll som borde förändras?

Senast ändrad 11 januari 2021