Valberedningen

Vi i valberedningen har nu inlett arbetet inför kongressen i mars 2025.

Bakre raden från vänster: Johan Carlzon och Jonas Emtervall. Främre raden från vänster: Stephen Lindholm, Johanna Lindblad Ahl, Hedvig Eriksson och Andrea Kollman.

Det är vi medlemmar i Journalistförbundet – även du – som har ansvaret för att vi får en bra och väl fungerande förbundsstyrelse och det är våra kongressombud som väljer den (ordförande, vice ordförande, tio ledamöter samt revisorer, två ordinarie och två suppleanter).

Fram till kongressen är det valberedningens uppgift att lyssna på medlemmarnas åsikter och svara på frågor. Riksklubbar, intresseföreningar, klubbar, sektioner och enskilda medlemmar är välkomna att kontakta alla i valberedningen.

Så här gör du för att nominera till förbundsstyrelsen

Alla medlemmar kan nominera! Tips på bra personer mottages tacksamt och du kan även nominera dig själv.

OBS! Nominerad ska vara tillfrågad och ha accepterat. Skriftlig nominering (med angivande av vad nomineringen avser: ordförande, vice ordförande, ledamot, revisor eller revisorssuppleant) ska mejlas till Johanna Lindblad Ahl, Sveriges Radio AB, på: valberedningen@sjf.se.

Sista dagen att nominera till förbundsstyrelsen är 4 februari 2025.

Journalistförbundets valberedning

från 2021-10-07

Johanna Lindblad Ahl, sammankallande

Johan Carlzon

Jonas Emtervall

Stephen Lindholm

Hedvig Eriksson

Andrea Kollman

Senast ändrad 6 maj 2024