Foto: Journalistförbundet

PFK – en förening i Journalistförbundet 

Publicerad 10 oktober 2022

Pressfotografernas Klubb Sverige, PFK Sverige, är idag en förening i Journalistförbundet. Ny ordförande är sedan sommaren 2023 Karolina Hultman Wessman. 

Pressfotografernas Klubb Sverige är en yrkes- och intresseförening för fotografer som helt eller delvis arbetar som bildjournalister inom media. Föreningen grundades år 1930 av åtta pressfotografer i Stockholm.

2021 togs ett beslut på PFK Sveriges årsmöte om att bli en förening i Journalistförbundet. Det innebär att den som vill vara medlem i PFK Sverige nu även måste vara medlem i Journalistförbundet. 
 

Ulrika Hyllert, Karolina Hultman Wessman och Stina Stjernkvist.
Foto: Journalistförbundet
Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert med PFK Sveriges ordförande Karolina Hultman Wessman och Stina Stjernkvist från PFK Stockholm.

Överföring av tidigare medlemmar 

Den som sedan tidigare var medlem i både PFK Sverige och Journalistförbundet flyttades automatiskt över till föreningen i Journalistförbundets medlemsregister. 

Om man däremot inte varit medlem i Journalistförbundet behöver man ansöka om medlemskap på nytt. Man kan inte välja att endast vara medlem i PFK. 

Att ha följt med PFK in i Journalistförbundet innebär att man anslutits till ett fackförbund, och att man kommer kunna dra nytta av den extra trygghet som ett fackförbund kan erbjuda.

Våra ombudsmän och förtroendevalda stöttar dig, och kan förhandla för dig gentemot arbetsgivare. Om du är egenföretagare hjälper Journalistförbundet Frilans till med företagarfrågor, och du kan få juridiskt stöd när det gäller exempelvis upphovsrätt, om uppdragsgivare går i konkurs eller inte kan betala och så vidare.

Ansök om medlemskap

Behöver du ansöka om medlemskap på nytt kan du fylla i en medlemsansökan på sjf.se och välja det medlemskap som passar dig. I samband med ansökan om medlemskap i Journalistförbundet ska du under “övrig information” skriva att du även vill bli medlem i PFK Sverige. 

Frågor och svar om medlemskap i PFK Sverige

Vad är Pressfotografernas Klubb Sverige?

Pressfotografernas Klubb Sverige, PFK Sverige, är en yrkes- och intresseförening för fotografer som helt eller delvis arbetar som bildjournalister inom media. PFK Sverige är en intresseförening inom Journalistförbundet. PFK Sverige är alltså inte en fackklubb.

Vad arbetar föreningen med? 

Föreningens målsättning är att tillvarata pressfotografernas och bildens intressen. 

PFK äger bland annat bildtävlingen Årets Bild som lockar till stort intresse från landets bildjournalister och pressfotografer varje år men PFK äger också Galleri Kontrast på Hornsgatan i Stockholm. 

Föreningen ordnar också lokala aktiviteter såsom middagar, föreläsningar samt utställningar för och av medlemmar med mera. 

Som medlem ingår att du, utan ytterligare kostnad, får hem Årets Bild-boken. Ett medlemskap i PFK innebär också att du som medlem får 20 procents rabatt på ordinarie pris vid köp av fotoböcker hos Galleri Kontrast. (Ett fåtal böcker kan vara undantagna rabatt p g a högt inköpspris direkt från fotograf)

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem måste du dels arbeta med bildjournalistik, dels vara medlem i Journalistförbundet. Det spelar inte roll om du är frilans, anställd, vikarie, student eller pensionär.

Jag är medlem i Journalistförbundet och vill nu bli medlem i PFK, hur gör jag?

Om du är medlem i Journalistförbundet, så fyller du i en ansökan om att bli medlem i PFK Sverige. Du hittar ansökningsformuläret här.

Jag är redan medlem i både Journalistförbundet och PFK Sverige. Vad händer med mitt medlemskap?

Eftersom du sedan tidigare varit medlem i PFK Sverige och även varit medlem i Journalistförbundet, så kommer ditt medlemskap i PFK Sverige automatiskt flyttas över i Journalistförbundets medlemsregister.

Hur fortsätter jag vara medlem i PFK om jag inte är medlem i Journalistförbundet?

Är du inte medlem i Journalistförbundet måste du ansöka om medlemskap på nytt, det spelar alltså ingen roll att du sedan tidigare varit medlem i PFK. Du kan med andra ord inte välja att endast vara medlem i PFK.

För att bli medlem i Journalistförbundet börjar du med att fylla i en ansökan på sjf.se och väljer det medlemskap som passar dig.

I samband med ansökan om medlemskap i Journalistförbundet ska du under “övrig information” skriva att du även vill bli medlem i PFK Sverige. 

För ytterligare frågor kan du kontakta Journalistförbundets medlemsservice.

Vad kommer medlemskapet att kosta?

Medlemsavgiften i PFK fastlås varje år under årsmötet av klubbens medlemmar. Medlemskapet har tills vidare beslutats att vara avgiftsfritt under 2023.Tidigare årsavgift för ordinarie medlemmar har varit 600 kr/år. 

Kostnad för medlemskap i Journalistförbundet kan du hitta här.

Varför blir medlemsavgiften högre för mig som tidigare endast varit medlem i PFK Sverige?

Kort och gott: du får mer. I och med ett inträde i Journalistförbundet kommer PFK:s medlemmar få ta del av långt fler medlemsförmåner, som möjligheten att söka stipendier och att kunna utnyttja allt det som ingår i vårt fackliga medlemskap. Till exempel råd, stöd och hjälp från våra ombudsmän och jurister, både när det gäller anställning och egenföretagande. Utöver det får föreningen också en större ekonomisk stabilitet för såväl Årets Bild som lokala arrangemang vilket kommer att underlätta föreningens arbete. 

För den som har medlemskap i både Journalistförbundet och PFK kommer dessutom den totala kostnaden att bli lägre. 

Du kan läsa mer om dina nya medlemsförmåner här, och om det grundläggande innehållet i medlemskapet här.

Vad kommer hända med de lokala distrikten inom PFK Sverige?

Det är upp till de lokala distrikten att besluta om huruvida de ska finnas kvar i sin nuvarande form eller läggas ner. Kontakta din lokala styrelse för mer information.

Viktigt att tänka på är att det i och med ett inträde i Journalistförbundet kommer bli enklare att ordna olika typer av arrangemang. Från och med nu kommer du inte behöva vara medlem i din lokala PFK-styrelse för att kunna söka ekonomiska medel för att anordna exempelvis en fotofrukost, utställning eller föreläsning. Du kan istället söka ett verksamhetsbidrag direkt via Journalistförbundet.

Varför har PFK Sverige gått in i Journalistförbundet?

På årsmötena 2019 och 2020 fick styrelsen i uppdrag att ta fram konkreta förslag för ett möjligt samgående med SJF eller SFF. Under två på varandra följande årsmöten år 2021 beslutades att PFK Sverige från och med 1 januari 2022 blir en förening i Journalistförbundet. 

Idén om att bli en förening i Journalistförbundet har funnits lika länge som det nära samarbetet mellan PFK och SJF. Nu när det har blivit verklighet hoppas vi att PFK får större möjligheter att stärka våra medlemmars roll i medielandskapet och bildens roll i medier och samhället i stort. PFK erbjuder Journalistförbundet sina medlemmar som har en ovärderlig kunskap inom bildberättande. Journalistförbundet, å sin sida, erbjuder trygghet med ett kansli och kompetent personal samtidigt som de har möjligheten att tillhandahålla långsiktigt finansiellt stöd för Årets Bild liksom för lokala initiativ och påverkansarbete.

PFK Sverige grundades 1930 och syftet är enligt stadgan att tillvarata medlemmarnas utveckling och intressen på områden som utbildning, arbetsmiljö och arbetsmarknad samt efter förmåga ge stöd i sociala och praktiska frågor. Föreningen skall verka för att vidmakthålla, stimulera och utveckla press- och dokumentärfotografering på hög etisk och teknisk nivå samt främja gott kamratskap medlemmarna emellan. 

Att PFK går in i en starkare organisation kommer bidra till att höja bildens status och stärka fotografens roll i medievärlden. 

Senast ändrad 12 september 2023