Foto: Maskot/TT

Journalistförbundet söker studentambassadörer

Publicerad 27 augusti 2019

Hej journaliststudent! Vill du bli vår ambassadör? Vi söker studentambassadörer från alla lärosäten med journalistutbildningar i Sverige. 

Huvudfokus för dig som ambassadör är rekrytering av nya studentmedlemmar. Du ska också fungera som en kontakt mellan Journalistförbundet, skolan och studenterna. Tillsammans kan vi anordna exempelvis event och extra föreläsningar.

Alla ambassadörer kommer att kallas till en uppstartsträff i Stockholm. (Journalistförbundet bekostar resa, lunch samt boende vid behov. Du får också ersättning för de timmar träffen pågår.) Tanken med träffen är att alla ambassadörer ska lära sig mer om Journalistförbundet och medlemskapet, få chans att träffa varandra och utbyta erfarenheter och idéer. Vi vill också veta mer om hur journaliststudenter har det på sina utbildningar, och vilka frågor våra studerandemedlemmar tycker är viktiga att lyfta.

Utöver att delta vid uppstartsträffen, behöver du kunna avsätta cirka 1-4 timmar per månad för rekryteringsarbete på din skola. Tidsåtgången kan bero på hur många journaliststudenter som finns på din skola, om vi anordnar extra event och hur möjligheterna för rekryteringsarbete ser ut. Du behöver skriva en kort rapport om varje månads insatser.

Exakt hur rekryteringsarbetet ska gå till kan anpassas. Det kan exempelvis handla om att man bjuder in till en fika i kafeterian, frågar om man får prata en stund efter en lektion eller att man står vid entrén och delar ut rekryteringsbroschyrer och dylikt.

Vi tror att du är en person som är social och tycker om att prata inför och med andra människor. Du tycker förhoppningsvis också att Journalistförbundet och att vara med i facket är en himla bra grej – och har dessutom förmågan att förmedla detta till dina skolkompisar. Du bör även ha minst ett år kvar av din utbildning.

Ersättning för uppdraget: 200 kr/tim.

Skicka ett mejl – skriv "ansökan studentambassadör" i ämnesfältet, och berätta kort om dig själv och om varför du vill bli ambassadör. Om du har relevant erfarenhet, till exempel någon tidigare anställning eller frivilligt engagemang, vill vi gärna ha information om det också (i cv eller sammanfattning).

Vi tillsätter ambassadörsposterna löpande, skicka ansökan så snart som möjligt.

Frågor? Hör av dig till oss på kansliet!

Senast ändrad 15 februari 2024