FOJO-stipendium

Frilansar, arbetssökande, anställda och vikarier kan få stipendium för att delta i en FOJO-kurs. Det gäller FOJO:s avgiftsfria kurser. Stipendiet är 1 000 kronor för varje kursdag och betalas ut efter genomförd kurs. Det är ett stipendium för omkostnader i samband med utbildningen som till exempel boendekostnader och kurslitteratur. Stipendiet gäller inte för FOJO:s kostnadsfria endagsseminarier, avgiftsbelagda kurser/seminarier eller digitala kurser. Stipendiet täcker aldrig förlorad arbetsinkomst.

Sök stipendiet

Du ska först vara antagen till en kurs hos FOJO, sedan ansöker du före kursstart om stipendium hos Journalistförbundet.

Man kan inte få stipendium för digitala kurser som hålls av FOJO.

Fyll i och skicka in din stipendieansökan här genom att klicka på knapparna längst ner på sidan för att komma till formuläret. Den ena knappen är för dig som är medlem med BankID. Den andra är för icke-medlemmar eller medlemmar utan BankID.

Mejla ditt antagningsbevis ifrån FOJO till stipendier@sjf.se.

Du kommer att få svar på din ansökan via mejl inom några dagar. 

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser
4) Frilansar, arbetssökande, anställda och vikarier där inte arbetsgivaren bekostar Fojo-utbildning (se mer nedan under Anställd) 

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/TV eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. (Mer information om Bonus Copyright: www.bonuscopyright.se

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om CopySwede: www.copyswede.se) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Ej medlem i Journalistförbundet men i en annan organisation

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Anställd

Är du anställd på företag där arbetsgivaren bekostar utbildning på FOJO eller NJC har du inte rätt att söka.  

Enligt Journalistförbundet kollektivavtal (Dagspress, Tidskrift, Public Service och Etermedia) så har medarbetare rätt att gå kurser på FOJO och NJC med ledighet och lön. Prata med din arbetsgivare om detta. Är du anställd på ett annat avtalsområde kan du söka FOJO-stipendium hos oss.

Eventuella frågor om FOJO-stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Journalistförbundet har även stipendier för "Utbildning och kompetensutveckling". Läs mer om det stipendiet här.

 

Senast ändrad 23 maj 2022