FOJO-stipendium

Frilansar, arbetssökande, anställda och vikarier kan få stipendium för att delta i en FOJO-kurs. Det är ett stipendium för hotellkostnader i samband med utbildningen, vanligtvis i Kalmar.

Stipendiet är 1 000 kronor för varje kursdag och betalas ut efter genomförd kurs och inskickat kvitto på hotellkostnader.

Stipendiet gäller inte för FOJO:s kostnadsfria endagsseminarier, avgiftsbelagda kurser/seminarier eller digitala kurser. Stipendiet täcker aldrig förlorad arbetsinkomst.

Du ska först vara antagen till en kurs hos FOJO, sedan ansöker du före kursstart om stipendium här.

Mejla ditt antagningsbevis ifrån FOJO till stipendier@sjf.se. Kvitto på hotellkostnader mejlas också dit efter kursen är slut.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.  

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.
4) Frilansar, arbetssökande, anställda och vikarier där inte arbetsgivaren bekostar Fojo-utbildning (se mer nedan under Anställd) 

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/TV eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om Copyswede: www.copyswede.se) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Anställd

Är du anställd på företag där arbetsgivaren bekostar utbildning på FOJO eller NJC har du inte rätt att söka.  

Enligt Journalistförbundet kollektivavtal (Dagspress, Tidskrift, Public Service och Etermedia) så har medarbetare rätt att gå kurser på FOJO och NJC med ledighet och lön. Prata med din arbetsgivare om detta. Är du anställd på ett annat avtalsområde kan du söka FOJO-stipendium hos oss.

Sök stipendiet

Du kommer att få svar på din ansökan via mejl inom en vecka. 

Här hittar du några vanliga frågor och svar om våra stipendier. Du kan även mejla till: stipendier@sjf.se

OBS! Det är viktigt att du som medlem söker stipendiet genom knappen "Ansök som medlem med BankID". 

Senast ändrad 15 februari 2024