Foto: TT

GDPR och journalistik

EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, gäller sedan 25 maj 2018. I Sverige är den direkt tillämplig som lag. Som journalist berörs du på flera olika punkter.

Grundlagsskyddade medier

I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier kan använda personuppgifter på samma sätt som tidigare. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder. Det betyder också att personuppgifter kan publiceras på samma sätt som tidigare.

Medier som inte har grundlagsskydd

Även den som inte har grundlagsskydd för sin journalistiska verksamhet kan undgå kraven enligt de nya dataskyddsreglerna. Exempel på sådan journalistisk verksamhet är bloggar utan utgivningsbevis eller publiceringar i sociala medier. Att sådan verksamhet inte behöver följa kraven beror på ett undantag i den nya dataskyddslagen som gäller vid "behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande." (Motsvarande bestämmelse finns redan i dag i PUL.)

Det finns dock vissa regler i dataskyddsförordningen som även gäller den som bedriver journalistisk verksamhet. Enligt dessa regler finns det en skyldighet att behandla personuppgifterna på ett säkert sätt. Det finns även en skyldighet att rapportera så kallade personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. Exakt hur dessa skyldigheter ser framgår av artikel 31-34 i dataskyddsförordningen.

Digitalt källskydd

Som journalist finns det alltid anledning att vara noga med hur personuppgifter hanteras, inte minst digitalt. Som journalist har du en skyldighet att skydda dina källor. Men det finns en viktig skillnad mellan källskyddet enligt grundlagen och personuppgiftsskyddet enligt PUL/GDPR – ansvaret för källskyddet faller på dig journalist medan ansvaret enligt PUL/GDPR faller på medieföretaget. Om du är frilans är du däremot ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom din verksamhet.

Journalistförbundet har tagit fram information om digitalt källskydd.

Har du fler funderingar om dataskydd/GDPR? Integritetsskyddsmyndigheten har samlat frågor och svar om den nya dataskyddsförordningen här:
Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform (imy.se)

Är du frilans och undrar hur du som företagare ska hantera de nya dataskyddsreglerna? Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en snabbkurs:
Enkla grunder i dataskydd (imy.se)

På Verksamt.se finns en GDPR-guide med mer information:
GDPR-guiden (verksamt.se)

Obs! Medieföretag och frilansar som har relationer med kunder omfattas av GDPR på samma sätt som andra företag i den delen som inte utgör journalistisk verksamhet

Senast ändrad 29 september 2023