Seniorklubbar

Precis som andra medlemmar i förbundet tillhör alla seniorer en klubb. För närvarande finns åtta seniorklubbar.

De åtta klubbarna är Stockholms journalistseniorer (klubben omfattar Stockholms och Uppsala län), Västmanlands journalistseniorer, Västsveriges Journalistseniorer (Västra Götaland och Halland), Skånes Journalistseniorer (Skåne), Sörmlands journalistseniorer, Örebros journalistseniorer, Östergötlands journalistseniorer och Allmänna seniorklubben (övriga delar av landet).

Tillsammans bildar de Seniordistriktet, som arbetar för att starta fler seniorklubbar runt om i landet.

Seniorklubbarnas hemsidor:

Stockholmsjournalisternas seniorer
Västmanlands journalistseniorer 
Västsveriges Journalistseniorer
Skånes Journalistseniorer
Sörmlands Seniorjournalister
Östergötlands journalistseniorer
Örebros journalistseniorer

Gotlands journalistseniorer har ingen egen webbplats. Kontaktperson Gunnar Öberg, tel: 070-791 43 49, e-post: gunnaroberg@telia.com

Allmänna seniorklubben nås via Staffan Teste, som också är ordförande i Seniorjournalisterna i Sverige: teste@bildombudsmannen.se eller tel 08-778 78 14.

Senast ändrad 25 maj 2021