Frågor och svar om avgiftsändringar

Här har vi samlat en rad frågor och svar om avgiftsändringarna som gäller från 1 januari 2022. 

Varför förändras min avgift?

Det var på Journalistförbundets kongress som ombuden 7 oktober 2021 fattade beslut om att ändra avgifterna. De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2022. Avgiften måste höjas ibland, för att den ska följa den ekonomiska utvecklingen i övriga samhället, och för att Journalistförbundet ska kunna fortsätta jobba för medlemmarnas sak på bästa sätt.

Jag betalar utöver min vanliga avgift även en klubbavgift. Ändras den också nu?

Nej, dessa kongressbeslut påverkar inte eventuella klubbavgifter. Om du tycker att din klubbavgift borde ändras ska du som medlem föreslå det i din klubb. Du kan som anställd till exempel kontakta din klubbstyrelse på arbetsplatsen eller som frilansmedlem direkt till Frilans Riks styrelse. 

Varför är det just vi som tjänar minst som får störst höjning?

Förslaget till avgiftsförändring har tagits fram efter noggranna beräkningar och överväganden. Medlemsavgiften förändras för flera grupper och det stämmer att avgiften för medlemmar med lägst inkomster från journalistisk verksamhet höjs relativt mycket. Från 100 kronor till 200 kronor per månad i förbundsavgift. Beslutet togs för att få en så solidarisk fördelning av medlemsavgifterna som möjligt där alla medlemsgrupper är med och bidrar till förbundets fortsatta verksamhet för att hjälpa medlemmar. 

Varför får studenter höjd avgift?

Studentavgiften går från 250 kronor per år till 300 kronor per år. I medlemskapet ingår presskort (värde 500 kr) och prenumeration på tidningen Journalisten (ordinarie studentpris: 335 kr/år). Studentmedlemmarna kostar alltså mer än vad medlemsavgifterna ger Journalistförbundet. Dock är det viktigt att studenter har möjlighet att få en bra ingång i yrkeslivet genom att vara med i förbundet – så avgiften fortsätter ändå ligga på en relativt låg nivå.

Varför får pensionärer och passiva medlemmar höjd avgift?

Det är positivt att många pensionärer stannar kvar i förbundet efter avslutat yrkesliv. Det är också positivt att till exempel lärare i journalistik väljer att stanna kvar som passiva medlemmar i förbundet. I likhet med övriga medlemmar måste dessa grupper vara med och bidra, inte bara till sina direkta kostnader som tidningen Journalisten och presskort, utan även till förbundets arbete med yrkesfrågor som till exempel yrkesetik, yttrande- och tryckfrihet och offentlighetsprincipen. 

Varför betalar frilansar mer per månad än anställda och dessutom fördelat på två olika avgifter? 

Frilansar betalar inte mer. Men: Som frilansmedlem får du två fakturor, där den ena avser medlemsavgiften till Journalistförbundet och den andra avser en serviceavgift till Journalistförbundet Frilans som är vår frilansavdelning. I serviceavgiften ingår att få företagsrådgivning av Frilansjouren och våra frilanskurser. Som frilansmedlem kan du också få hjälp med allt som rör frilansandet och tillgång till våra specifika frilanstjänster; arvodesguiden, frilanskalkylatorn och frilanskatalogen. Serviceavgiften är i sin helhet avdragsgill i frilansens företag. Skatteeffekten gör därmed att den totala avgiften som en frilansmedlem betalar blir lika med den avgift som en anställd medlem betalar.

Anställdas avgifter:

 Månadsinkomst   Förbundsavgift 
         1 - 18000 kr  200 kr / mån
 18001 - 27000 kr  310 kr / mån
 27001 - 36000 kr  345 kr / mån
 36001 -   380 kr / mån

Frilansars avgifter:

 Månadsinkomst 

 Förbundsavgift 

 Serviceavgift   Totalt* 
         1 - 18000 kr    85 kr / mån  164 kr / mån  200 kr / mån 
 18001 - 27000 kr  131 kr / mån  255 kr / mån  310 kr / mån 
 27001 - 36000 kr  146 kr / mån  284 kr / mån  345 kr / mån 
 36001 -   161 kr / mån  312 kr / mån  380 kr / mån 

*Förbundsavgift + serviceavgift - skatteavdrag = total kostnad

Varför blir det en stor ökning av serviceavgiften för mig som frilansmedlem?

Beslutet från kongressen innebär att du som frilansmedlem nu kan dra av en större andel av den totala medlemsavgiften. Frilansmedlemmar betalar alltså nu procentuellt mindre i förbundsavgift och mer i serviceavgift. Serviceavgiften är ju i sin helhet avdragsgill i frilansens företag. Skatteeffekten gör därmed att den totala avgiften som en frilansmedlem betalar blir lika med den avgift som en anställd medlem betalar. Se tabellen ovan. 

Jag är frilansmedlem utan ett eget företag, eftersom jag fakturerar via ett egenanställningsbolag. Hur ska jag göra med avdrag för serviceavgiften?

Om du inte har ett eget företag så kan du inte göra avdrag som företagare. Du kan alltså inte göra ett avdrag för serviceavgiften. För att du inte ska betala för mycket, så bör du kontakta Journalistförbundets medlemsregister om att registrera om dig till frilansmedlem utan företag. Detta är en ny medlemskategori, utifrån att frilansavgiften anpassats till medlemmar med företag. Enklast är att du skickar ett mejl till medlemsregistret@sjf.se och beskriver din situation med att du inte har ett eget företag. 

Hur vet jag om min kostnad för inkomstförsäkringen sänks?

Läs aktuell information om inkomstförsäkringen här.

Jag har så låga intäkter i mitt företag så 200 kronor är mycket pengar för mig, måste jag gå ur förbundet nu?

Nej, men det beror förstås på vad anledningen till de låga intäkterna är. Om du tjänar väldigt lite på journalistisk verksamhet kan det tänkas bero på att du 1) har en annan huvudsaklig syssla. Men om du har det tufft ekonomiskt är det mer troligt att du 2) inte lyckas få tillräckligt många frilansuppdrag och/eller att du 3) inte får tillräckligt bra betalt för ditt jobb. Hursomhelst: Vi vill gärna hjälpa dig om vi kan!

 1. Huvudsaklig syssla. Även om du bara jobbar delvis journalistiskt får du vara medlem i Journalistförbundet. Vi kan företräda och/eller stötta dig som medlem när det gäller din journalistiska verksamhet. Vi är dessutom flexibla och ger råd om annat när vi har möjlighet. Generellt rekommenderar vi dock att man ska vara organiserad i det förbund som är knutet till det yrkesområde man jobbar mest inom.
 2. Tillräckligt många uppdag. Journalistförbundet delar inte ut frilansuppdrag, men vi vill gärna hjälpa dig så gott vi kan. Om du har kört fast och behöver stöd och råd är du alltid välkommen att höra av dig till Journalistförbundet Frilans så kan vi slå våra kloka huvuden ihop! I frilansmedlemskapet ingår också en presentation i Frilanskatalogen, så lägg in din profil där om du inte redan gjort det. Se också till att nätverka med andra frilansar i förbundet, exempelvis vid fysiska/digitala träffar och i facebook-grupper.
 3. Tillräckligt bra betalt. Att nivån på frilansarvodena inte har höjts mer under åren är verkligen inte okej, och Journalistförbundet – med alla fantastiska förtroendevalda frilansmedlemmar – jobbar för att få uppdragsgivarna att betala skäliga arvodesnivåer. Det är dock trögt och vi vet att det i verkligheten inte alltid går att få betalt enligt vår frilansrekommendation. Men det finns en del saker du kan göra. Till exempel: håll koll på vilka som betalar bra i Arvodesguiden (och välj bort de som betalar för dåligt), använd frilansrekommendationen och frilanskalkylatorn som stöd när du ska begära arvoden, gå en kurs i att ta bättre betalt och så vidare. Vi vill stötta och hjälpa dig så mycket vi bara kan, att fler får bra betalt ligger i allas vårt intresse! Se till att utnyttja vår expertis hos ombudsmän och jurister och kom ihåg att Frilansavtalet gäller för dig som medlem på medieföretag som har kollektivavtal med oss. Och kom alltid ihåg: Mät ditt jobb i tid och se till att få betalt för din upphovsrätt – och våga säga nej och skala ner uppdrag när du inte erbjuds arvode för tillräckligt många timmar.

Jag är frilans. Vad är det som ingår i mitt medlemskap?

 • Anpassad avgift. Din avgift är anpassad till din inkomst från journalistisk verksamhet, så om du inte tjänar så mycket betalar du en lägre avgift. Avgiften för frilansar är uppdelad i två delar, varav den ena är avdragsgill.

 • Råd, stöd och hjälp. Eftersom du är ditt eget företag är du din egen förhandlare när det gäller avtal och arvoden. Men vi erbjuder råd och stöd inför/under förhandling och juristhjälp ingår om du inte får betalt eller om någon försöker använda ditt upphovsrättsskyddade material utan att betala.

 • Kurser. Du kan kompetensutveckla dig genom att gå någon av våra många frilanskurser. Finns inte kursen du önskar just nu? Hör av dig till oss med ditt önskemål så kanske vi kan hjälpa till att förverkliga det. (Dessa kurser ingår inte för anställda medlemmar.)

 • Företagarexpertis. Journalistförbundet Frilans svarar på dina frågor och funderingar om företagande och frilansjobb och är ditt bollplank gällande företagandet när du behöver det.

 • Inkomstförsäkring. Gäller dig som har a-kassa. Tillsammans med a-kassan täcker vår inkomstförsäkring upp till 80 procent av inkomsten om du skulle förlora jobbet.

 • Tidning, presskort och rabatter. Prenumeration på Journalisten (värde 720 kr/år) och presskort (värde 500 kr) ingår i medlemskapet. Du har rabatt på en rad försäkringar för både dig själv och ditt företag och möjlighet att ta exempelvis bolån med medlemsrabatt. Det är enbart genom ditt fackliga medlemskap som du kan teckna en inkomstförsäkring. Läs mer om alla rabatter och förmåner här.

 • Nätverkande och påverkansarbete. När det gäller frilansfacklig verksamhet, är de lokala klubbarna centrala. Som frilansmedlem ingår du i frilansklubben på din ort, men du kan också bilda en intresseförening för frilansar som jobbar inom samma ämnesområde eller samma uppdragsgivare. Om du vill kan du vara intressemedlem i en klubb för anställda på ett medieföretag där du har återkommande uppdrag.

 • Nyttiga verktyg. Som frilans kan du använda dig av våra olika verktyg som finns till för att förbättra dina villkor; Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn, Frilansavtalet, Arvodesguiden och Frilanskatalogen.

Jag är anställd. Vad är det som ingår i mitt medlemskap?

 • Anpassad avgift. Din avgift är anpassad till din inkomst från journalistisk verksamhet, så om du inte tjänar så mycket betalar du en lägre avgift.

 • Rådgivning och förhandlingshjälp. Löneförhandling, utvecklingssamtal eller personalneddragningar? Vad det än gäller – har du frågor eller problem på jobbet får du råd och förhandlingshjälp.

 • Inkomstförsäkring. Tillsammans med a-kassa täcker vår inkomstförsäkring upp till 80 procent av lönen om du skulle förlora jobbet.

 • Presskort. Journalistförbundets medlemskort förstärker din trovärdighet och visar att du är en yrkesverksam journalist som åtagit dig att följa de yrkesetiska reglerna.

 • Möjlighet att påverka. Som medlem är du med och formar Journalistförbundets verksamhet och kan själv driva frågor som är viktiga för dig. Du väljer också de förtroendevalda som förhandlar med arbetsgivaren.

 • Tidningen Journalisten. Medlemstidningen Journalisten (värde 720 kr/år) ger dig den bästa bevakningen av branschen. Både pappers- och digital prenumeration ingår.

 • Medlemsförmåner. Du får rabatt på exempelvis försäkringar, bolån, resor, träning och semesterboende.

Jag får pappersfakturor med extra avgift. Hur kan jag ändra det?

Anmäl dig för att betala din medlemsavgift med e-faktura inloggad i din internetbank. Sök på betalningsmottagare Svenska Journalistförbundet. Läs mer om e-faktura här. Observera att serviceavgiften till Journalistförbundet Frilans inte går att betala via e-faktura, där rekommenderar vi istället autogiro. Läs mer om autogiro här.

Har du fler frågor om avgifterna? Mejla dem till medlemsregistret@sjf.se.

Senast ändrad 1 juni 2023