Foto: Journalistförbundet

Mångfaldsarbete som förtroendevald

På er arbetsplats eller inom er organisation har ni en stor möjlighet att påverka de här frågorna. Dels i sektionens/klubbens styrelse, men också som skyddsombud och inte minst som valberedning. Gör gärna en handlingsplan!

Det finns olika sätt att sätta ljuset på frågorna om mångfald och inkludering. Hur applicerbara tipsen nedan är kan bero på vilken typ av arbetsplats eller förening/organisation du verkar inom, men säkerligen har ni nytta av några.

1. Inventera ert eget arbete med frågan
Lyfts den? I så fall hur? Vad saknar ni för att komma vidare?

2. Lista viktiga frågor att jobba vidare med
Kanske vill ni göra en enkät bland era medlemmar om hur de upplever mångfald och inkludering. Vad kom fram i senaste medarbetarundersökningen? Arbetsplatserna ser olika ut. På vissa håll kanske åldersdiskriminering är en stor fråga, på andra kanske det är avsaknad av etnisk mångfald eller en homogenitet i chefsleden. Kanske är det mer kunskap om ämnet som medarbetarna efterlyser? Gör en lista!

3. Skyddsombud – se till att arbetsgivaren följer lagen
Skyddsombud ska generellt bevaka att arbetsgivaren ingriper mot alla former av trakasserier. Man bevakar också att arbetsgivaren tar fram och följer upp handlingsplaner för aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling på arbetsplatserna.

 • Har arbetsgivaren sådana handlingsplaner?
 • Är de heltäckande, eller handlar de främst om jämställdhet?
 • Är de konkreta?
 • Vad mäts? Enbart lön och kön eller också annat?
 • Har ni en samsyn kring begreppen och målen?
 • Följs de upp regelbundet?

Förhoppningsvis har ni och arbetsgivaren samma mål och syn här, och arbetet präglas av god samverkan. Men om så inte är fallet – då är det ert jobb att ligga på!

4. Valberedningen
Hur ser det ut på er arbetsplats och i er organisation? Hur ser det ut i er styrelse? Vilka får frågan om de vill engagera sig fackligt? Gör i god tid en tydlig ”önskelista” på en bra sammansatt styrelse och arbeta aktivt för att bredda den. Kommunicera gärna med medlemmarna om vad ni gör och varför – så kanske det visar sig att fler vill engagera sig!

5. Styrelsen – ta upp frågan på ett samverkansmöte eller mbl
Ert arbete och er lista på viktiga frågor har troligen gett er flera bra konkreta tankar att ta upp med arbets- eller uppdragsgivare. Kanske funderar ledningen också på ämnet och ni kan brainstorma ihop? Vad ser de själva för brister eller problem? Fråga gärna hur de konkret jobbar med frågan, exempelvis när de:

 • Kartlägger vilka behov redaktionen har.
 • Formulerar arbetsbeskrivningar/vilka kvalifikationer som behövs.
 • Skriver annonser.
 • Gör sitt urval.
 • Befordrar.
 • Formulerar sina handlingsplaner.

Även här är samtal och samverkan att föredra, men ibland kan man behöva ge dem lite eld i baken.

Här finns alla tips i kortform

Senast ändrad 1 mars 2024