Tjänstledighet

Lagstiftningen ger dig en möjlighet att vara tjänstledig i främst tre fall:

Studier

Du behöver ha varit anställd i minst sex månader och sen ansöka om ledigheten minst sex månader i förväg eftersom arbetsgivaren har en möjlighet att skjuta på ledigheten upp till den tiden. Det är därför bra att ansöka skriftligt i god tid och att skriva något i stil med "jag begär ledigt under förutsättning att jag blir antagen till utbildningen" eftersom du då kan dra tillbaka din anmälan om du inte kommer in. Du får studera vad du vill så länge det finns en kursplan och du kan avbryta din studieledighet med upp till en månads varsel beroende på längden på din ledighet. Du har rätt att vara heltidsledig även om du studerar på deltid, men om du väljer att vara deltidsledig är du arbetsskyldig resterande tid. Tjänstledighet innebär obetald ledighet, men du kan meddela din arbetsgivare i förväg att du vill komma in och jobba på lov och liknande. Om du är studieledig har du ingen automatisk rätt att jobba ens kortvarigt för någon annan arbetsgivare utan det behöver du ett särskilt godkännande för. Nu finns också en möjlighet till extra ersättning för studier, läs mer om det här!

Starta eget

Om du har varit anställd längre än sex månader har du rätt att vara ledig för att starta egen verksamhet. Rätten är begränsad till sex månader och du får inte konkurrera med din arbetsgivare. Vid vissa fall, som vid större olägenheter, kan arbetsgivaren neka dig ledighet. En väsentlig olägenhet skulle kunna vara att arbetsgivaren drabbas av stora kostnader eller på annat sätt har svårt att bedriva sin verksamhet.  

Vård av anhörig

Om en närstående behöver vård har du i vissa fall rätt att vara tjänstledig och mer om det kan du läsa här.


Givetvis kan du fråga din arbetsgivare om tjänstledighet även i andra fall, men arbetsgivaren har rätt att neka dig. Oavsett anledning är det viktigt att ni klargör villkoren i förväg. Du kan inte sägas upp på grund av att du har begärt tjänstledigt, men du kan bli uppsagd om det exempelvis sker en omorganisation. Detta givetvis förutsatt att arbetsgivaren håller sig till reglerna i Lagen om anställningsskydd. I en sådan situation kan hela eller delar av din uppsägningstid infalla under din obetalda tjänstledighet.

Senast ändrad 1 mars 2024