Dagspressavtal

Arbetar du på på en kvälls- eller dagstidning? Då omfattas du av det kollektivavtal som kallas dagspress. Det innebär att du får bättre villkor inom många områden. Till exempel får du tre extra lediga dagar per år och extra semesterledighet från det år du fyller 40.

Det finns många lagar som styr i arbetslivet. Ovanpå de lagarna ligger kollektivavtalen, som sluts mellan fack och arbetsgivare. I ett kollektivavtal regleras allmänna anställningsvillkor och lön. Ett företag som inte har kollektivavtal behöver enbart följa lagarna – vilket innebär sämre villkor för de anställda och ingen reglering för lägstalön eller lönehöjningar.

För dig som jobbar inom dagspressområdet gäller Journalistförbundets kollektivavtal som vi har förhandlat fram med Medieföretagen för att du ska få så bra villkor som möjligt. Här nedan några exempel på intressanta punkter i avtalet:

  • Tre extra lediga dagar per år
  • Extra semesterledighet från det år du fyller 40
  • Arbetstidsförkortning om du arbetar mycket obekväm arbetstid
  • Anställningsformer

Var gäller avtalet?

Avtalet gäller för medarbetare, anställda för huvudsakligen journalistiska arbetsuppgifter vid dags- och kvällstidningar anslutna till Medieföretagen. Om du är osäker på om företaget du ska anställas på har kollektivavtal kan du enkelt kolla det med oss på Journalistförbundet.

När gäller avtalet?

För perioden från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. För varje år räknas lönenivåerna upp enligt avtalet. När avtalet gått ut förhandlas det om.

Vad gör du om företaget inte vill följa avtalet?

Då kontaktar du din lokala klubb eller Journalistförbundet Rådgivning

Allmänt om kollektivavtal

Kollektivavtalen garanterar trygghet och goda villkor till dig som är anställd. Avtalen innehåller regler om löneökningar, ersättningar för övertid och obekväm arbetstid, avsättningar till tjänstepension och extra tjänstepension (så kallad flexpension), och mycket mera. Journalistförbundets kollektivavtal ger dig också rätt att studera på Fojo och att kunna luta dig mot de yrkesetiska reglerna i ditt dagliga arbete. Avtalen värnar också din journalistiska upphovsrätt.

Senast ändrad 18 mars 2024