Du har rätt att känna dig inkluderad och respekterad på din arbetsplats. Tyvärr är det långt ifrån alltid så. Oavsett om det är ett passivt eller aktivt beteende som ligger bakom är det viktigt att vi alla gör allt vi kan för att förändra det.