När det finns risk för hot och våld

I första hand ska arbetsgivaren förebygga risken för hot och våld genom att ha både ett fysiskt skydd och skriftliga rutiner.

För att förstå vilket behov som finns behöver arbetsgivaren undersöka arbetsplatsen och se över vilka uppdrag som kan bli aktuella. Denna undersökning och de planerade åtgärderna ska du som skyddsombud få möjlighet att lämna synpunkter på.

Det fysiska skyddet kan handla om låsta ytterdörrar, larmknappar och särskilda besöksrum skiljda från redaktionen för att förhindra att utomstående kan ta sig in.

De skriftliga rutinerna kan handla om larmkedjor: Vem ska journalisten hålla kontakt med när hen är ute på uppdrag utanför redaktionen? Hur ska journalisten hantera en situation där uppdraget ändras? Exempelvis om journalisten ska bevaka en presskonferens, men hör ett larm om ett pågående rån två kvarter bort, är det då tydligt att journalisten först stämmer av detta med någon på redaktionen? Är det tydligt vilka uppdrag som journalisten inte ska utföra ensam? Vilket stöd behöver finnas – före, och efter?

Tips: Kolla in webbverktyget mot hot och hat!

Det behövs en plan

En journalist kan råka ut för hotfulla situationer både genom fysisk kontakt ute på uppdrag, och via telefonsamtal eller mejl vid sitt skrivbord på redaktionen. Arbetsgivaren behöver därför ha en plan för alla dessa situationer. Hot, hat och våld är ett stort arbetsmiljöproblem, men också ett problem för demokratin eftersom det kan skrämma journalister till tystnad. Därför är frågan mycket prioriterad av oss på Journalistförbundet. Mer om detta kan du läsa här.

Senast ändrad 11 januari 2021