Som medlem får du:

  • Hjälp, stöd, och facklig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Lönestatistik för mediebranschen
  • Presskort
  • Tidningen Journalisten

Stärk dig själv och andra journalister

Medlemskapet i Journalistförbundet innehåller många fördelar. Genom att vara medlem hjälper du både dig själv och andra journalister. 

Bli medlem

För dig

Rådgivning och förhandlingshjälp. Löneförhandling, utvecklingssamtal eller personalneddragningar? Vad det än gäller – har du frågor eller problem på jobbet får du råd och förhandlingshjälp. Det är guld värt.

Inkomstförsäkring. Tillsammans med a-kassa täcker vår inkomstförsäkring upp till 80 procent av lönen om du skulle förlora jobbet. Vår karriär- och jobbsökartjänst ingår för alla som har inkomstförsäkring. Du behöver själv meddela om du är med i en a-kassa eller inte.

Presskort. Journalistförbundets medlemskort förstärker din trovärdighet och visar att du är en yrkesverksam journalist som åtagit dig att följa de yrkesetiska reglerna.

Möjlighet att påverka. Som medlem är du med och formar Journalistförbundets verksamhet och kan själv driva frågor som är viktiga för dig. Du väljer också de förtroendevalda som förhandlar med arbetsgivaren.

Tidningen Journalisten. Medlemstidningen Journalisten ger dig den bästa bevakningen av branschen. Både pappers- och digital prenumeration ingår.

Medlemsförmåner. Du får rabatt på exempelvis försäkringar, bolån, resor, träning och semesterboende.

Bli medlem

För alla på din arbetsplats

Starkare tillsammans. Med fler medlemmar blir vi starkare tillsammans i förhandlingar med arbetsgivaren om till exempel lön, schemaläggning eller omorganisationer.

Förbättringar som märks. Som grupp kan vi ihop med arbetsgivaren påverka arbetsplatsens utveckling och förbättra saker som arbetsmiljö, kompetensutveckling och arbetssätt. Helt enkelt få det bättre på jobbet!

Värdefull gemenskap. Många klubbar ordnar sociala aktiviteter som stärker gemenskapen mellan medlemmarna på jobbet.

Bli medlem

För alla journalister

Journalisternas yrkesfrågor. Yttrandefrihetyrkesetik, hot och hat mot journalister och upphovsrätt – Journalistförbundet är det enda fackförbund som aktivt driver journalistiska yrkesfrågor.

Kollektivavtal för mediebranschen. Journalistförbundets kollektivavtal och frilansavtal sätter ramarna för de villkor och löner som gäller i mediebranschen. Avtalen som vi förhandlar fram för alla journalister är speciellt utformade för journalistisk verksamhet. Tjänstepension, föräldraledighet, sjukförsäkring och semester är andra saker som regleras i kollektivavtal. 

Bli medlem

För samhället

Demokrati. En stark yttrande- och tryckfrihet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Som medlem är du med och bidrar till Journalistförbundets arbete för att stärka demokratin.

Internationellt arbete. Journalistförbundet är tillsammans med vår internationella federation, IFJ, ett viktigt stöd för utsatta journalister världen över.

Bli medlem

Färsk från utbildningen? Nu får du en billigare första månad!

Första månaden betalat du ingen avgift till förbundet om du är studerandemedlem och ansöker om medlemskap som anställd eller frilans. Däremot kan du behöva betala avgiften till exempel din fackklubb, sektion eller en försäkring. 

Bli yrkesverksam medlem!