Kommer en robot ta över mitt jobb?

Är du orolig över att bli ersatt av en robot? Det behöver du inte vara. Men i och med digitaliseringen går utvecklingen i vår bransch fort, och det gäller att hänga med och vara beredd att lära sig nytt.

Robotarna jobbar redan på redaktionerna, och de är mycket bättre än oss människor på att göra tabeller och sådant. Men det är ju jättebra, för hur kul är det egentligen att sitta och göra tabeller? Nej vi ska inte tävla med robotarna, vi ska låta dem göra det som de är bra på medan vi själva ska se till att odla våra typiskt mänskliga egenskaper. Det kommer vara viktigt att vara mänsklig i framtiden. Det känns ju ändå rätt skönt.

Det kommer vara viktigt att vara mänsklig i framtiden.

Framtidens färdigheter

TCO:s tankesmedja Futurion har undersökt vilka färdigheter som kommer att behövas på arbetsmarknaden i framtiden. Här är några av dem:

  • Kreativ intelligens. Att hitta på nya idéer och tänka utanför lådan och inte välja de uppenbara vägarna.
  • Social intelligens. Att kunna interagera med andra människor för att nå önskade resultat.
  • Kritiskt tänkande. Att kunna se saker ur olika perspektiv och ifrågasätta fakta.
  • Omdöme/beslutsfattande. Att kunna välja en vinkel och använda sin magkänsla och erfarenhet när man fattar beslut.

Typiskt mänskliga grejor! Kanske också färdigheter som vi journalister använder oss av mer än en del andra yrkesgrupper. Det kommer ta väldigt lång tid innan robotarna fixar sådant. Vi kompletterar varandra bra, och det som gäller på arbetsmarknaden i framtiden är att köra på det vinnande konceptet att vara människa. Samtidigt behöver man givetvis lära sig de nya digitala verktyg som hela tiden kommer finnas med och utvecklas.

Ett arbetsliv i snabb förändring

Vårt yrke förändras också snabbare än tidigare. Hela arbetsmarknaden förändras snabbare i och med att den nu är digitaliserad. 65 procent av de barn som börjar grundskolan nu kommer att ha jobb som inte ens finns idag. 65 procent!

Programmering på schemat

Barnen som börjar skolan lär sig numera något som vi inte lärde oss när vi var små, och det ingår oftast inte i journalistutbildningarna – än. Programmering! I framtiden kommer det vara ett naturligt inslag i arbetslivet.

”Koda är som att kunna läsa och skriva. Framtidens färdigheter heter fantasi och förhandlingsförmåga”, säger Futurions vd Ann-Therese Enarsson. Hon säger också att man behöver vara flexibel och öppen för att lära nytt på framtidens arbetsmarknad. Läs hela Futurions rapport ”Framtidens färdigheter – i ett digitaliserat arbetsliv” här.

”Koda är som att kunna läsa och skriva. Framtidens färdigheter heter fantasi och förhandlingsförmåga.”

Senast ändrad 1 mars 2024