Anställningsavtal

Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att ge dig skriftlig information om alla villkor med väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

I de fall det finns ett kollektivavtal regleras mycket där och arbetsgivaren kan hänvisa till det, men du har rätt att skriftligt få veta  de villkor som gäller för din anställning. I vissa fall så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter att du har börjat arbeta och i vissa fall en månad efter att du har börjat arbeta.

Om villkoren i din anställning ändras är arbetsgivaren skyldig att ge dig skriftligt besked om det så snart som möjligt och senast den dag då ändringen börjar gälla.

Checklista

Information som arbetsgivaren måste ge dig senast den sjunde kalenderdagen efter påbörjat arbete:

• Arbetsgivarens namn och adress
• Tillträdesdag och var arbetet ska utföras
• Arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller titel
• Anställningsform
– Uppsägningstid vid tillsvidareanställning
– Slutdag, typ av visstidsanställning och under vilka förutsättningar anställningen kan upphöra
– Vid provanställning: prövotidens längd och villkoren för provanställningen
• Lön och andra löneformer och hur den ska betalas ut
• Vilka arbetstider som gäller
• Vad som gäller vid övertid- och/eller mertidsarbete
• Information om schemaläggning och hur långt i förväg du ska få besked om schemaförändringar

Information som arbetsgivaren måste ge dig senast en månad efter att du har börjat arbeta:

• Information om eventuell rätt till utbildning
• Hur lång betald semester du har rätt till
• Vad som gäller om du vill säga upp dig själv eller arbetsgivaren vill säga upp dig
• Information om arbetsgivaravgifter
• Eventuellt gällande kollektivavtal

För bemanningsanställda gäller en särskild rätt att få information om kundföretagens namn och adress så snart dessa är kända.

Kom ihåg! Meddela Journalistförbundet när du får ny arbetsgivare och ny lön.

Senast ändrad 29 februari 2024