Hit vänder du dig

Det finns flera olika instanser att vända sig till om du har synpunkter på din arbetsmiljö. Kom ihåg att det är bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite. 

Det är viktigt att du och dina kollegor uppmärksammar arbetsgivaren på problem med arbetsmiljön. Inte bara för att arbetsgivaren ska få kännedom om saken, utan också för att det kan ha betydelse senare, om det ändå visar sig att du eller någon annan påverkats negativt – fysiskt eller psykiskt.

Arbetsgivaren har enligt lag det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Hen kan heller inte skylla brister på att hen inte blivit uppmärksammad på dessa, utan hen har som arbetsgivare också skyldighet att själv upptäcka brister. 

Checklista – hit kan du vända dig

  1. Skyddsombudet. På varje arbetsplats med minst fem anställda ska det finnas en person som har som uppgift att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Den personen kallas skyddsombud och från hen kan du få rådgivning och hjälp i frågor som rör din arbetsmiljö. För att ta reda på vem som är skyddsombud på just din arbetsplats kan du vända dig till den lokala fackklubben eller till arbetsgivaren, som är skyldig att tydligt informera om vem som är skyddsombud på just din arbetsplats. 

  2. Journalistförbundet. Du kan få hjälp av oss på olika sätt. Du kan vända dig till din lokala klubb eller så kan du få rådgivning och hjälp direkt från vårt förbundskansli. Ring eller mejla till Journalistförbundet Rådgivning.

  3. Din arbetsgivare. Om du upptäcker en brist i din arbetsmiljö bör du också vända dig till din arbetsgivare. Du kan göra det själv eller ta hjälp av ett skyddsombud eller en annan facklig representant. Det är bra om arbetsgivaren blir varse problem innan det händer något. Du kan självklart också vända dig till arbetsgivaren för att diskutera arbetsmiljö, även om du inte har något specifikt problem att rapportera. Det är bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite. 

Om olyckan är framme

Om det, trots förebyggande arbete, sker en olycka på din arbetsplats eller om någon blir skadad på annat vis ska detta rapporteras vidare. Läs mer här om hur du gör det.

Senast ändrad 15 mars 2024