Tyska i Berlin

Journalistförbundet utlyser 24 språkstipendier i form av en 14 dagars intensivkurs i tyska i Berlin. Observera att det inte är en nybörjarkurs. 

Nästa ansökningsperiod är 3 - 26 mars och gäller för resa i oktober 2020.

I stipendierna ingår kursavgift, lunch under kursdagarna (inte helg), resa till och från kursorten samt inkvartering i studiolägenhet med kokvrå och frukost. Det ingår även ett omkostnadsstipendium på 5 000 kronor. Ersättning för eventuellt inkomstbortfall ingår inte.

Kursen innehåller både klassundervisning och olika studiebesök och förutsätter därför att deltagarna befinner sig minst på en kunskapsnivå i tyska motsvarande Europarådets referensram för språknivå A2. 

Nivå A2 innebär:

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (till exempel mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituation). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

De som får stipendiet kommer att få genomgå en kortfattad språktest för att stämma av språknivån. Kunskapsnivån kan variera något, eftersom gruppen delas in i olika undergrupper beroende på förkunskaper men ingen är på nybörjarnivå. Kursen är krävande och du får räkna med en hel del studiearbete vid sidan av lektionstid.            

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder och i liten del från kopiering av tv-program. 

Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio och tv inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

För närvarande finns det dock inga pengar från CopySwede att dela ut. Vilket innebär att medverkan i Tv-produktion inte är behörighetsgivande. Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Ej medlem i Journalistförbundet

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag var den 28 mars 2019.

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.  

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Den som får stipendiet underrättas per brev eller mejl och namnen publiceras här på hemsidan och i tidningen Journalisten.

Senast ändrad 28 januari 2020