Foto: Folkuniversitetet

Tyska i Berlin

Journalistförbundet utlyser varje år 24 språkstipendier i form av en 14 dagars intensivkurs i tyska i Berlin. 

Sista ansökningsdag var den 3 april 2023. Nästa utlysning inte planerad. 

Kurs och resa

Kursen genomförs 2–13 oktober 2023. I stipendierna ingår kursavgift, lunch under kursveckorna och boende i studiolägenhet med frukost.

Boendet omfattar perioden 1-14 oktober 2023. Resan till och från Berlin bokar du själv. Det ingår ett omkostnads- och resestipendium på 15 000 kronor. Ersättning för eventuellt inkomstbortfall ingår inte. 

Kursen innehåller både klassundervisning och olika studiebesök och förutsätter därför att deltagarna befinner sig minst på en kunskapsnivå i tyska motsvarande Europarådets referensram för språknivå A2. Det är alltså inte en nybörjarkurs.

Nivå A2 innebär:

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (till exempel mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituation). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

De som får stipendiet kommer att få genomgå en kortfattad språktest för att stämma av språknivån. Kunskapsnivån kan variera något, eftersom gruppen delas in i olika undergrupper beroende på förkunskaper men ingen är på nybörjarnivå. Kursen är krävande och du får räkna med en hel del studiearbete vid sidan av lektionstid.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.  

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/TV eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om Copyswede) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Sök stipendiet

Vi ger endast besked till de som får stipendiet och de får besked via mejl. Namnen publiceras på här på www.sjf.se, i tidningen Journalisten och deras hemsida.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.  

Här hittar du några vanliga frågor och svar om våra stipendier. Du kan även mejla till: stipendier@sjf.se

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

OBS! Det är viktigt att du som medlem söker stipendiet genom knappen "Ansök som medlem med BankID". 

Senast ändrad 15 februari 2024