Tyska i Berlin

Publicerad 7 maj 2018

Journalistförbundet utlyser 24 språkstipendier i form av en 14 dagars intensivkurs i tyska i Berlin. Sista ansökningsdag var den 22 mars 2018.

Kursen genomförs den 7–20 oktober 2018. I stipendierna ingår kursavgift, lunch under kursdagarna (inte helg), resa till och från kursorten samt inkvartering i enkelrum på lägenhetshotell. Det ingår även ett omkostnadsstipendium på 5 000 kronor. Ersättning för eventuellt inkomstbortfall ingår inte.

Kursen är särskilt anpassad för journalister och innehåller både klassundervisning och olika studiebesök och förutsätter därför att deltagarna befinner sig minst på en kunskapsnivå i tyska motsvarande Europarådets referensram för språk nivå A2.

Nivå A2 innebär:

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (till exempel mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

De som får stipendiet kommer att få genomgå en kortfattad språktest för att stämma av språknivån. Kunskapsnivån kan variera något, eftersom gruppen delas in i olika undergrupper beroende på förkunskaper men ingen är på nybörjarnivå. Kursen är krävande och du får räkna med en hel del studiearbete vid sidan av lektionstid.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings- och upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, för kopiering av texter/bilder, samt till mindre del från upphovsrättsersättningar från CopySwede (tv-program).

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag var den 22 mars 2018.

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Den som får stipendiet underrättas per e-post och namnen publiceras på Journalistförbundets webbplats (www.sjf.se) och i tidningen Journalisten.

Senast ändrad 14 maj 2018