Arbetsmiljö för frilansar

Som frilans är det extra viktigt att du själv tänker på din arbetsmiljö, eftersom du är din egen arbetsgivare och ditt eget skyddsombud. Lägg därför in arbetsmiljö som en återkommande koll i din planering.


För anställda journalister har arbetsgivaren ett stort ansvar när det gäller arbetsmiljön. Som frilans hamnar mycket av det här ansvaret på ditt eget bord. Därför är det viktigt att du funderar en del på hur din arbetsplats är utformad och vilka risker som du möter under dina uppdrag. Att skapa en bra arbetsmiljö lönar sig längden – både för ditt företag och din hälsa. 
Det finns dock vissa situationer när du omfattas av uppdragsgivarens ansvar. Om du arbetar i uppdragsgivarens lokaler har denne ett så kallat rådighetsansvar för dig, och ska se till att lokalerna är säkra ur arbetsmiljösynpunkt. Om du utför arbete för en uppdragsgivare utanför dennes lokaler – till exempel om du som frilansande fotograf följer med en reporter ut på ett uppdrag – ska du som frilans samverka kring säkerhet och arbetsmiljö med din uppdragsgivare. Det kan till exempel handla om att samråda kring behovet av skyddsutrustning eller kring vilka rutiner som gäller i fall en potentiellt farlig situation skulle uppstå.