Frågor och svar inför konflikt

I samband med en aktuell konflikt uppstår många frågor. Journalistförbundet centralt och även lokalt på din arbetsplats tar då fram information som kan delas till dig som medlem och till förtroendevalda. Nedan finns några av de frågor som kan uppstå.

Måste jag delta i en konflikt på min arbetsplats?

Enligt förbundets stadgar så är du som medlem skyldig att delta i en konflikt, även om du inte vill eller sympatiserar med konfliktåtgärderna. Under konflikten kan du som medlem inte heller säga upp ditt medlemskap. Om en medlem utför arbete trots att en stridsåtgärd pågår, till exempel en strejk, är det att anse som ett konfliktbrott. Detta kan leda till att medlemmen utesluts ur Journalistförbundet. 

Vem betalar min lön under konflikten?

Om det rör sig om en övertidsblockad, det vill säga att du inte ska arbeta övertid, så betalar arbetsgivaren lön som vanligt. Men om det istället rör sig om att vi gått ut i strejk eller att arbetsgivaren genomför en lockout, får du som medlem ersättning för inkomstbortfall av Journalistförbundet. Konfliktersättningen baseras på din bruttolön vid konfliktens utbrott, och den är enligt lag skattefri. 

Har jag rätt att behålla mobiltelefoner och datorer som arbetsgivaren tillhandahåller?

Nej. Arbetsgivaren har vid en strejk, där arbete inte utförs, rätt att samla in utrustning och stänga av anställda från samtliga arbetsverktyg. Detta innebär att du innan en strejk behöver se över alternativ till exempelvis din jobbmobil, som kan innehålla viktiga funktioner som bank-id, appar, mejl och kontaktuppgifter. 

Vad gäller om jag arbetar utomlands?

Det är bara verksamhet i Sverige som berörs av konflikten. Är du på en tjänsteresa utomlands ska du ta dig hem innan konflikten bryter ut, för då omfattas du av konflikten. 

Omfattas även jag som är chef?

Är du medlem i Journalistförbundet och chef på arbetsplatsen så berörs du på samma sätt som alla andra medlemmar på arbetsplatsen. Till exempel när det gäller rätten att delta i konflikten och få konfliktersättning från förbundet.

Omfattas även jag som praktikant?

Är du studerandemedlem i Journalistförbundet berörs du på samma sätt som alla andra medlemmar av en konflikt på arbetsplatsen. Till exempel när det gäller rätten att delta i konflikten och få konfliktersättning från förbundet om du har praktikantlön. Som praktikant ska du inte heller täcka upp för kollegor som är uttagna i konflikten.

Omfattas även jag som vikarie?

Som visstidsanställd berörs du på samma sätt som alla andra medlemmar av en konflikt på arbetsplatsen. Till exempel när det gäller rätten att delta i konflikten och få konfliktersättning från Journalistförbundet för de arbetsdagar som arbetsgivaren och du kommit överens om innan en konflikt bryter ut. Däremot ska du inte ta nya anställningar på en redaktion, för att täcka upp för kollegor som är uttagna i konflikten.

Omfattas även jag som frilans?

Som frilans berörs du på samma sätt som alla andra medlemmar om du utför ett uppdrag för arbetsgivaren. Till exempel när det gäller rätten att delta i konflikten och få konfliktersättning från förbundet för den del av uppdraget som du inte kan utföra. För att få ut ersättning måste dock ett avtal om uppdraget finnas med arbetsgivaren innan en konflikt bryter ut. Du ska inte inte ta nya uppdrag på en redaktion, för att täcka upp för kollegor som är uttagna i konflikten.

Vad händer med min inplanerade semester, ledighet eller utbildning?

Om du begärt och blivit beviljad semester, ledigt för studier eller tjänstledigt innan konflikten, ska du vara ledig som planerat och deltar inte i strejken under ledigheten. Detsamma gäller av arbetsgivaren betald utbildning. Under övrig tid ska du delta i strejken.

Hur tillämpas förtroendemannalagen vid konflikt?

Förtroendemannalagen ger inte en förtroendevald i förbundet rätt till lön vid konfliktarbete, varken under ett varsel eller under en konflikt. Däremot har förtroendevalda rätt till ledighet. För annat fackligt arbete gäller vanliga regler under varseltiden och under ordinarie arbetstid vid övertidsblockad. Förtroendevalda har alltså i regel rätt till betald ledighet för att utföra sina uppdrag. Vid oklarhet, kontakta konfliktjouren.

Kan förbundet vidta stridsåtgärder på en arbetsplats där vi helt eller delvis arbetar på distans?

Det går bra. För den som till exempel arbetar hemifrån gäller samma regler vid varsel om en konflikt som för övriga medlemmar som arbetar på arbetsplatsen. Du har till exempel samma skyldigheter att delta på medlemsmöten och hålla dig uppdaterad om hur konflikten fortlöper. När strejken är över ska du återuppta arbetet enligt de regler om distansarbete som gällde innan strejken bröt ut.

Vad händer om jag blir sjuk under konflikten?

Är du redan sjuk när konflikten börjar ska du ha fortsatt sjuklön från arbetsgivaren. Om du sedan tillfrisknar övergår du till konfliktersättning den första friska dagen. Blir du sjuk under pågående konflikt gör du som vanligt en sjukanmälan till arbetsgivaren och sjuklön betalas ut.

Senast ändrad 14 mars 2024