Rehabilitering

När du sjukskrivs för en längre tid ska din arbetsgivare – så fort som möjligt – hjälpa dig att kunna återgå till arbete.

Arbetsgivaren

Arbetet ska anpassas så att du har möjlighet att utföra det, och du ska erbjudas rehabilitering. Om kompetens för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering inte finns inom företaget, så får man ta in hjälp utifrån, till exempel från företagshälsovården.

Arbetsgivaren ska organisera ett samarbete med dig, skyddsombud/facklig företrädare, Försäkringskassan och andra berörda aktörer.

Om det kan förväntas att du är sjukskriven längre än 60 dagar, ska din arbetsgivare redan efter 30 dagar ha tagit fram en rehabiliteringsplan för dig.

Skyddsombudet

Skyddsombudet ska samverka med arbetsgivaren. Skyddsombudet kan också företräda dig vid arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Du själv

Du behöver vara delaktig i den planering och de åtgärder som ska göra att du kan börja arbeta igen så snart som möjligt. Du behöver också medverka aktivt i din rehabilitering – om du inte gör det kan du förlora din rätt till ersättning.

Du kan komma att få individuell arbetsanpassning. Det kan till exempel innebära:

  • anpassade arbetsuppgifter 
  • anpassade arbetslokaler 
  • anpassade arbetstider
  • särskilda arbetshjälpmedel
  • individuella stödinsatser

Hälso- och sjukvården

Den medicinska rehabiliteringen har hälso- och sjukvården ansvar för. Den ska föreslå åtgärder som ska leda till att du ska kunna behålla eller få tillbaka din fysiska och psykiska funktionsförmåga – så långt det är möjligt.

Försäkringskassan

Om det behövs kan Försäkringskassan samordna de åtgärder som du behöver för att kunna återgå i arbete. Försäkringskassan kallar, vid behov, till avstämningsmöten.

Mer information

Mer utförlig information om det mesta du som sjukskriven behöver ha koll på finns samlat i denna pdf.

Du kan även läsa mer om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Stöd från Journalistförbundet

Om du behöver råd, stöd eller hjälp kan du kontakta Journalistförbundet Rådgivning

Senast ändrad 29 februari 2024