Vad händer med dina försäkringar om du går ur förbundet?

Genom ditt medlemskap i Journalistförbundet har du en eller flera försäkringar. Här är information om vad som händer med försäkringsskyddet om du lämnar förbundet.

Om du har frågor kring försäkringar kan du kontakta du Journalistförbundets försäkringar

Inkomstförsäkring

Om du omfattas av Journalistförbundets inkomstförsäkring upphör den i samband med att du lämnar förbundet. Observera att om du går ur Journalistförbundet och byter till ett förbund som erbjuder en likvärdig försäkring riskerar du att behöva kvalificera dig på nytt om medlemskapen inte är/blir sammanhängande. Det är ett års kvalificeringstid för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Tecknas av Bliwa.*

Olycksfallsförsäkring

Via ditt medlemskap i Journalistförbundet kan du teckna en stor eller liten olycksfallsförsäkring. Försäkringen upphör från och med den dag du lämnar förbundet. Samma sak gäller eventuella tillvalsförsäkringar. Tecknas av Bliwa.*

Hemförsäkring

Du som är medlem i Journalistförbundet kan teckna en förmånlig hemförsäkring via Journalistförbundets försäkringar. Om du väljer att lämna förbundet upphör hemförsäkringen att gälla. Även studerandemedlemmar kan teckna en hemförsäkring via Journalistförbundets försäkringar. Tecknas av Folksam.

Barnförsäkring

Om du har barn försäkrade via Journalistförbundet kommer även den försäkringen att upphöra i och med utträdet. Tecknas av Bliwa.*

Livförsäkring, sjukförsäkring och kritisk sjukdom

Som medlem i förbundet har du möjlighet att teckna en förmånlig livförsäkring, sjukförsäkring och försäkring för kritisk sjukdom. Nyblivna medlemmar slipper dessutom göra en hälsokontroll vilket annars är standard vid tecknande av försäkringar. Försäkringen upphör när du lämnar förbundet. Tecknas av Bliwa.*

 

Som frilans kan du även ha följande försäkringar:

Kameraförsäkring

Genom ditt medlemskap kan du som fotograf försäkra din kamerautrustning via Journalistförbundets försäkringar till förmånlig premie. Kameraförsäkringen upphör att gälla i och med utträdet. Tecknas av Gefvert.

Tjänstereseförsäkring

Du som är medlem i förbundet och gör frilansuppdrag kan teckna en tjänstereseförsäkring speciellt framtagen för journalister. Försäkringen gäller i hela världen även vid resa till krigszoner. Om du väljer att lämna förbundet kan du inte längre teckna tjänstereseförsäkringen vid reportageresor. Tecknas av Gefvert.

Företagsförsäkring

Som frilans och företagare kan du teckna en företagsförsäkring. Försäkringen är speciellt anpassad för dig som frilansar. Den har en låg premie och dessutom en unikt låg självrisk om olyckan skulle vara framme. I och med ditt utträde tillhör du inte längre den försäkringsberättigade gruppen. Tecknas av Gefvert.

Frilanspaketet

Tillsammans med PP Pension har Journalistförbundet utvecklat Frilanspaketet. Paketet ger den som pensionssparar möjligheten att till en låg kostnad köpa en olycksfalls-, sjuk- och livförsäkring för att få ett kollektivavtalsliknande skydd. När du går ur förbundet omfattas du inte längre av Frilanspaketet. Om du vill kan du dock fortsätta pensionsspara i PP Pension.

Information från Bliwa med anledning av corona-viruset

Senast ändrad 31 mars 2021