Digitalt utlämnande av allmänna handlingar

Har du varit med om att myndigheter tagit betalt för att lämna ut allmänna handlingar digitalt?

Bra – då vill vi ha kontakt med dig!

Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika myndigheter har olika principer för prissättningen. Vissa tar betalt utifrån hur mycket arbetstid utlämningen tar i anspråk. Andra tar betalt utifrån hur mycket information som begärs ut.

Avgiftsförordningen reglerar när myndigheter får ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar. Men eftersom avgiftsförordningen inte följt med den digitala utvecklingen saknas det uttryckliga regler om digitalt utlämnade av allmänna handlingar. Syftet med att samla in exempel är att yttrandefrihetsgruppen vill få en bild av hur avgiftsförordningen tillämpas i praktiken. För oss är det en självklarhet att journalister och allmänhet snabbt ska kunna ta del av allmänna handlingar på enklast möjliga sätt.

För mer information, kontakta Tove Carlén, jurist: tc@sjf.se

Senast ändrad 18 mars 2020