Om du blir utsatt

Sexuella trakasserier är både en arbetsmiljöfråga och en form av diskriminering, enligt diskrimineringslagen, och arbetsgivaren är skyldig att i första hand förebygga att ingen utsätts, men om det sen ändå händer både utreda och hantera situationen. Skyldigheten att utreda blir aktuell då arbetsgivaren får kännedom om att någon som är anställd eller inhyrd anser sig ha blivit utsatt, så det är viktigt att den informationen når fram. Den utsatta kan välja att själv berätta, eller få hjälp av en förtroendevald eller ett skyddsombud. Om arbetsgivaren får kännedom om vad som har hänt måste den agera – oavsett om den utsatta berättat eller inte.

Checklista – vad ska du göra om du blir utsatt för trakasserier?

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Säg ifrån.
    Den som utsätter en kollega för sexuella trakasserier vet ofta själv att den gör fel. Men om du har utsatts ska du också tala om att du inte accepterar beteendet. Om du inte vill göra det muntligt går det jättebra att göra det i ett mejl i stället. När problemet ska utredas/åtgärdas behöver den här kommunikationen nämligen ha gjorts. Enligt lagen måste den som har utsatt någon göras medveten om att beteendet har varit oönskat, innan det kan ”räknas” som trakasserier. (I vissa fall är dock beteendet så uppenbart för alla inblandade att en sådan kommunikation blir överflödig.)

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Dokumentera. Det är bra att dokumentera trakasserierna, det underlättar också utredning/åtgärder. Skriv ner vad som har hänt och när det har hänt, ta skärmdumpar och så vidare. Även om du inte har tydliga bevis, kan din egen skriftliga dokumentation vara av stor vikt. Kolla eventuellt av med kollegor.

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Ta hjälp. Prata med ditt skyddsombud, Journalistförbundet lokalt eller centralt, din chef, arbetskamrater eller någon annan som du litar på. Kom ihåg att du inte är ensam. Journalistförbundet finns till för dig, och kan ge dig stöd och hjälp. Skyddsombud, fackligt förtroendevalda och de ombudsmän som svarar i Journalistförbundets jour för inte vidare det du har sagt – förrän du sagt att du vill det.

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Kräv åtgärder. Arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Ditt fackliga ombud – lokalt eller centralt – kan hjälpa dig. Du behöver alltså inte personligen vara den som kräver åtgärder, utan det kan Journalistförbundet och skyddsombudet göra.

Illustration: Paloma Perez Lucero

  • Anmäl. Om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier på jobbet behöver arbetsgivaren förstås veta om det, för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Alla former av trakasserier bör också anmälas till oss på Journalistförbundet. Du har även möjlighet att göra en anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Om trakasserier gått över gränsen och blivit övergrepp kan du göra en polisanmälan.
Kom ihåg att lagen inte bara skyddar dig mot diskriminering. Du får inte heller bestraffas om du har påtalat eller anmält diskriminering. Det kallas för förbud mot repressalier.

Illustrationer: Paloma Perez Lucero

Senast ändrad 1 mars 2024