Vårt kursarbete

Publicerad 18 maj 2018

Varje år erbjuder vi mellan 25 och 30 kurser till våra frilansmedlemmar. Läs mer om hur vi jobbar med kurserna och hur du kan göra för att önska dig en kurs. 

Mer fokus på kurser

Sedan något år tillbaka pågår ett arbete med att stärka och utveckla Servicebolagets kursverksamhet – detta efter önskemål från frilansmedlemmar och frilansrepresentanterna i bolagets styrelse. Bolaget har därför nu större fokus på kursverksamhet än tidigare. 
Syftet med kurserna är att erbjuda frilansar vidareutbildning på en förändrad mediemarknad. Därför försöker vi att i stor utsträckning erbjuda kurser som ger nya kompetenser och nya insikter för kursdeltagarna. med andra ord: fler kurser om poddar och webbverktyg än om hur man skriver en riktigt bra artikel. 

Kursutskottet

Servicebolagets styrelse utser varje år ett kursutskott som består av Frilans Riks representanter i styrelsen. I dagsläget sitter Agnes Arpi och Göran Schüsseleder med som ordinarie ledamöter. Henrik Simonsen är suppleant.
Kursutskottets uppgift är att arbeta med de kursförslag som kommit in från medlemmar, frilansklubbar och andra samt att diskutera på ett mer generellt plan vilken inriktning kursverksamheten ska ha. 

Önska en kurs!

Det går väldigt bra att komma med önskemål på en kurs du vill att vi ska anordna. Det gör du genom att mejla Elisabet Wahl som är ansvarig för kursverksamheten. Hon arbetar måndag till onsdag. OBS! Kursanmälningar ska som vanligt skickas till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. 

Senast ändrad 18 maj 2018