Vårt kursarbete

Varje år erbjuder vi mellan 25 och 30 kurser till våra frilansmedlemmar*. Läs mer om hur vi jobbar med kurserna och hur du kan göra för att önska dig en kurs. 

Mer fokus på kurser

Sedan något år tillbaka pågår ett arbete med att stärka och utveckla kursverksamhet för frilansar. Syftet med kurserna är att erbjuda frilansar vidareutbildning på en förändrad mediemarknad. Därför försöker vi att i stor utsträckning erbjuda kurser som ger nya kompetenser och nya insikter för kursdeltagarna. med andra ord: fler kurser om poddar och webbverktyg än om hur man skriver en riktigt bra artikel. 

Kursutskottet

För att enklare få in synpunkter från frilansklubbar och frilansmedlemmar* finns det i dag ett kursutskott. Utskottet är kopplat till Servicebolaget, det bolag som sköter delar av Journalistförbundet Frilans verksamhet. Det är Frilans Riks (den organisation som samlar alla frilansar i förbundet) som utser dessa representanter och i dagsläget sitter Agnes Arpi och Göran Schüsseleder med som ordinarie ledamöter i utskottet. Henrik Simonsen är suppleant.

Kursutskottets uppgift är förutom att förutom att samla in kursförslag också att diskutera på ett mer generellt plan vilken inriktning kursverksamheten ska ha. 

Önska en kurs!

Det går väldigt bra att komma med önskemål på en kurs du vill att vi ska anordna. Det gör du genom att mejla Elisabet Wahl som är ansvarig för kursverksamheten. Hon arbetar måndag till onsdag. Kursanmälningar görs som vanligt på vår anmälningssida.

* Gäller även övriga medlemmar som betalar serviceavgift.

Senast ändrad 26 april 2021