Klubbarna

Klubbarna är basen i Journalistförbundets fackliga arbete. Alla medlemmar (utom direktmedlemmar) tillhör en klubb. I klubben finns förtroendevalda, personer som valts av de andra medlemmarna, som förhandlar för och företräder de anställda medlemmarna på arbetsplatserna. Frilansklubbarna tar tillvara frilansmedlemmarnas gemensamma intressen på andra sätt.

Vad gör klubbarna?

Alla medlemmar (utom direktmedlemmar) tillhör en klubb. Den som arbetar på en liten arbetsplats där journalisterna är för få för att bilda en egen klubb tillhör en allmän klubb – eller en gemensam klubb tillsammans med journalister på andra arbetsplatser av samma typ.

Klubbarna leds av förtroendevalda, personer som valts av övriga medlemmar. De företräder medlemmarna i förhandlingar och diskussioner med arbetsgivaren och kan ge dig som enskild medlem stöd i olika frågor som du har.

Som grupp kan ni också ihop med arbetsgivaren påverka arbetsplatsens utveckling och förbättra saker som arbetsmiljö, kompetensutveckling och arbetssätt. Helt enkelt få det bättre på jobbet!

Många klubbar arrangerar också sociala aktiviteter som bidrar till sammanhållningen på arbetsplatsen. 

Klubbar med många medlemmar, eller som finns på större företag kan vara uppdelade i sektioner. 

Medlemmar som är chefer kan bli direktmedlemmar. De tillhör då inte journalistklubben på den egna arbetsplatsen utan får hjälp direkt av de anställda i Journalistförbundet Rådgivning på förbundets kansli.

Vilken klubb tillhör du?

Om du vill veta vilken klubb du tillhör är det lättaste att logga in på Min sida, du kan också kontakta Medlemsservice.

Senast ändrad 8 april 2024