Medlemsvillkor

Journalistförbundet medlemsvillkor gäller för alla medlemmar och behöver godkännas av den som söker medlemskap.

Genom att godkänna medlemsvillkoren bekräftar du att du uppfyller kriterierna för medlemskap, förbinder dig att följa Journalistförbundets yrkesregler och våra stadgar.

Du godkänner också vår policy för hantering av dina personuppgifter

I medlemsvillkoren ger du också Journalistförbundet rätt att teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt (det gör förbundet t ex när det gäller kopiering inom utbildningsväsendet) och förbinder dig att återlämna presskortet (som är förbundets egendom) om/när medlemskapet upphör.

Utträde

Om du vill gå ur Journalistförbundet gäller följande regler:

Medlem, som övergått till verksamhet som inte är förenlig med medlemskap i Journalistförbundet, beviljas utträde utan uppsägningstid. Utträde registreras per den sista i den månad utträdesansökan inkommer.

Medlem, som fortfarande arbetar med journalistiska arbetsuppgifter och hade kunnat vara kvar som medlem, beviljas utträde med en uppsägningstid på två månader räknat från och med kalendermånaden efter den då ansökan inlämnades. Utträde kan ej erhållas under tid då stridsåtgärder varslats eller verkställs vid det företag där medlemmen är anställd eller för det arbetsområde medlemmen tillhör.

Utträde kan endast beviljas medlem som har betalt alla sina medlemsavgifter fram till den månad som utträde begärs.

Här kan du avsluta ditt medlemskap.

Senast ändrad 8 september 2023