Foto: Theresia Viska

Kolla in vår snabbguide till medlemsrekrytering!

Vi stöttar dig i ditt uppdrag

Du har ett mycket viktigt uppdrag att företräda andra medlemmar. Och ni som klubb kan få hjälp från Journalistförbundets kansli. Både i frågor som handlar om själva styrelsearbetet eller rekrytering och om ni behöver stöd eller någon att prata med med när det gäller MBL-förhandlingar, lönerevisioner, arbete mot fulavtal eller andra frågor som rör relationen till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. 

Om du är ordförande, sekreterare eller registeransvarig kan du med bank-id logga in på Min Sida och där få en översikt över dina medlemmar. Du kan bland annat skicka mejl till medlemmarna direkt från registret och ändra uppgifter om styrelsens sammansättning.