Foto: Theresia Viska

Kolla in vår snabbguide till medlemsrekrytering!

Vi stöttar dig i ditt uppdrag

Du har ett mycket viktigt uppdrag att företräda andra medlemmar. Och ni som klubb kan få hjälp från Journalistförbundets kansli. Både i frågor som handlar om själva styrelsearbetet eller rekrytering och om ni behöver stöd eller någon att prata med med när det gäller MBL-förhandlingar, lönerevisioner, arbete mot fulavtal eller andra frågor som rör relationen till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. 

Om du är ordförande eller sekreterare kan du med BankID logga in på Min Sida och där få en översikt över dina medlemmar. Du kan bland annat skicka mejl till medlemmarna direkt från registret. Du kan också ändra uppgifter om styrelsens sammansättning.