Journalistförbundets försäkringar

Journalistförbundets försäkringar besvarar frågor om samtliga försäkringar som du kan teckna via Journalistförbundet. Journalistförbundets försäkringar svarar också på frågor om sparande hos PP Pension.

Telefon och mejl

Telefon: 077-551 75 00

Mejl: journalistforsakringar@sjf.se

Öppettider

September-maj: vardagar 08.30-17.00
juni-augusti: vardagar 08.30-16.00

Senast ändrad 3 april 2020