Journalistförbundets försäkringar

Publicerad 20 september 2018

Journalistförbundets försäkringar besvarar frågor om samtliga försäkringar som du kan teckna via Journalistförbundet. Journalistförbundets försäkringar svarar också på frågor om sparande hos PP Pension.

Telefon och mejl

Telefon: 077-551 75 00

Mejl: journalistforsakringar@sjf.se

Öppettider

September-maj: vardagar 08.30-17.00
juni-augusti: vardagar 08.30-16.00

Senast ändrad 3 april 2020