Om oss

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Det är en styrka. Bli medlem du också!

Den grundläggande idén med fackförbundet är att vi tillsammans har den styrka som krävs för att flytta fram positionerna. Att vi tillsammans och solidariskt kan åstadkomma det som är svårt, för att inte säga omöjligt för en ensam individ.

Till våra idéella intressen hör att slå vakt om yttrandefrihet, tryckfrihet, öppenheten i samhället, mångfalden i medierna, att värna upphovsrätten, yrkesetiken och den journalistiska yrkesintegriteten. Journalistiken och journalisterna har också en viktig uppgift i den demokratiska processen.
För att bli medlem i Journalistförbundet ska man vara anställd eller frilans och ha huvudsakligen journalistiska arbetsuppgifter vid ett svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.

Läs mer om medlemskap här