Avgifter för frilansar

Det här är medlemsavgifterna för dig som är frilans. Månadsinkomsten baseras endast på de inkomster du har från din frilansverksamhet. 

OBS: För dig som idag är studerandemedlem och ansöker om yrkesverksamt medlemskap så behöver du inte betala förbundets medlemsavgift första månaden. Vi bjuder på den. Däremot kan du fortfarande behöva betala avgifter till till exempel klubbar, sektioner eller försäkringar. 

Månadsinkomst Medlemsavgift Avgift exkl moms Servicebolaget
0-12000 kr 60 kr /mån 52 kr / mån
12001 - 18000 kr 120 kr / mån 104 kr /mån
18001 - 24000 kr 180 kr / mån 156 kr / mån
24001 - 32000 kr 195 kr / mån 168 kr / mån
32001 -  213 kr / mån 184 kr /mån

Som frilansmedlem får du två fakturor, där den ena avser medlemsavgiften till Journalistförbundet och den andra avser en serviceavgift till Journalistförbundet Frilans som är vår frilansavdelning. I serviceavgiften ingår att kunna få hjälp av frilansjouren och våra frilanskurser samt tillgång till våra specifika frilanstjänster; arvodesguiden, frilanskalkylatorn och frilanskatalogen. Serviceavgiften är avdragsgill om du har företag. Båda avgifterna är obligatoriska.

Längst ner på denna sida kan du slå in din inkomst och enkelt se din avgift. 

Hur ska du beräkna din månadsinkomst?

Har du enskild firma? Då ska du ange intäkter minus utgifter i bolaget per månad som din månadsinkomst. För andra bolagsformer anger du det du tar ut som månadslön.

Klubb- och distriktsavgift

Till medlemsavgiften tillkommer också eventuell avgift till klubb och sektion, på mellan 0-30 kr / mån vardera. 

För dig som betalar medlemsavgiften via bankgiro tillkommer en faktureringsavgift på 20 kronor per avi. Ingen faktureringsavgift tillkommer vid autogiro eller e-faktura.

Premie för inkomstförsäkring

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen. Premien för inkomstförsäkringen är:

  • 15 kr /mån om du tjänar under 25025 kr
  • 60 kr /mån om du tjänar över 25025 kr

Är du inte med i någon a-kassa betalar du ingen premie för inkomstförsäkring.

OBS! Journalistförbundets styrelse har i maj 2020 beslutat att avgiften för inkomstförsäkringen tillfälligt sänks till 15 kronor för alla medlemmar som har en månadsinkomst under 33 000 kronor. Detta som en konsekvens av att taket i a-kassan tillfälligt höjts. Läs mer här: Lägre avgift för fler i inkomstförsäkringen

A-kassa

A-kasseavgiften är fristående från medlemsavgiften till Journalistförbundet och betalas direkt till den a-kassa som du är ansluten till. Kontakta din a-kassa för mer information.

Har du rätt inkomst registrerad?

Enklast kontrollerar och uppdaterar du dina inkomstuppgifter genom att logga in med mobilt BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice

Bli medlem

Senast ändrad 1 april 2021

Är du medlem i en a-kassa?