Avgifter för frilansar

Det här är medlemsavgifterna för dig som är frilans. Månadsinkomsten baseras endast på de inkomster du har från din frilansverksamhet. 

OBS: För dig som idag är studerandemedlem och ansöker om yrkesverksamt medlemskap så behöver du inte betala förbundets medlemsavgift första månaden. Vi bjuder på den. Däremot kan du fortfarande behöva betala avgifter till till exempel klubbar, sektioner eller försäkringar. 

Månadsinkomst

Förbundsavgift

Serviceavgift
exkl moms
Totalt *
        0  - 18000 kr    85 kr / mån  164 kr / mån  200 kr / mån 
 18001 - 27000 kr  131 kr / mån  255 kr / mån  310 kr / mån 
 27001 - 36000 kr  146 kr / mån  284 kr / mån  345 kr / mån 
 36001 -   161 kr / mån  312 kr / mån  380 kr / mån

* Förbundsavgift + serviceavgift - skatteavdrag = total kostnad

Frilansmedlemmar betalar förbundsavgift och serviceavgift enligt en särskild fördelningsmodell. Den bygger på att frilansmedlemmar och anställda medlemmar ska betala lika mycket utifrån avgiftstrappan. Frilansar betalar 34 procent av medlemsavgiften till förbundet och 66 procent av den totala medlemsavgiften som serviceavgift. Serviceavgiften är i sin helhet avdragsgill** i frilansens näringsverksamhet. Skatteeffekten gör därmed att den totala avgift som en frilansmedlem betalar blir lika med den en anställd medlem betalar.

Som frilansmedlem får du två fakturor, där den ena avser medlemsavgiften till Journalistförbundet och den andra avser en serviceavgift till Journalistförbundet Frilans som är vår frilansavdelning. Båda avgifterna är obligatoriska. I serviceavgiften ingår att kunna få hjälp av frilansjouren, våra frilanskurser samt tillgång till våra specifika frilanstjänster; arvodesguiden, frilanskalkylatorn och frilanskatalogen.

** Momsen är en ingående moms som man drar av mot den utgående momsen, alltså momsen som man lägger på när man fakturerar sin uppdragsgivare. Den resterande delen av serviceavgiften är avdragsgill och bokförs alltså som en kostnad i företaget. Skatteeffekten gör därmed att den totala avgift som en frilansmedlem betalar blir lika med den en anställd medlem betalar.

Hur ska du beräkna din månadsinkomst?

Har du enskild firma eller handelsbolag? Då ska du ange intäkter (det vill säga det du fakturerar) minus utgifter i bolaget (lokalhyra, mobiltelefon, pension etc) per månad som din månadsinkomst. Har du aktiebolag eller får ersättning utbetald i lön anger du det du får ut som genomsnittlig månadslön före skatt.

Klubb- och distriktsavgift

Till medlemsavgiften tillkommer också eventuell avgift till klubb och sektion, på mellan 0-30 kr / mån vardera. Läs mer om klubb och sektion här.

För dig som betalar medlemsavgiften via bankgiro tillkommer en faktureringsavgift på 20 kronor per avi. Ingen faktureringsavgift tillkommer vid autogiro eller e-faktura.

Premie för inkomstförsäkring

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen. Premien för inkomstförsäkringen är från och med 1 juni 2023:

  • 5 kr /mån om du tjänar upp till och med 33000 kronor.
  • 30 kr /mån om du tjänar mer än 33000 kronor. (Se undantag nedan)

Du behöver själv meddela om du är med i en a-kassa eller inte. Är du inte med i någon a-kassa betalar du ingen premie för inkomstförsäkring.

Undantag gäller för när tiden enligt a-kassan är överhoppningsbar. Då fortsätter man betala den högre premien 30 kr/månad även om man tillfälligt har en lägre inkomst under taket i a-kassan. Undantagen för överhoppningsbar tid gäller medlemmar som är föräldraledig, sjukskriven, arbetssökande och avgångsvederlag.

Faktura till eget företag

Du som är frilansmedlem med eget företag och önskar fakturan ställd till företaget kan meddela det via Min sida. Ange då organisationsnummer, företagsnamn och postadress.

A-kassa

A-kasseavgiften är fristående från medlemsavgiften till Journalistförbundet och betalas direkt till den a-kassa som du är ansluten till. Kontakta din a-kassa för mer information.

Har du rätt inkomst registrerad?

Enklast kontrollerar och uppdaterar du dina inkomstuppgifter genom att logga in med mobilt BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice

Bli medlem

Senast ändrad 17 april 2024

Är du medlem i en a-kassa?